Wojna o prawdę. Metody otwartej weryfikacji, fact-checking i estetyka forensyczna – case study śledztw materiałów dezinformujących wojny ukraińsko-polskiej

Wojna o prawdę. Metody otwartej weryfikacji, fact-checking i estetyka forensyczna – case study śledztw materiałów dezinformujących wojny ukraińsko-polskiej

Wojna o prawdę. Metody otwartej weryfikacji, fact-checking i estetyka forensyczna – case study śledztw materiałów dezinformujących wojny ukraińsko-polskiej Aleksy SzymkiewiczWojna o prawdę. Metody otwartej weryfikacji, fact-checking i estetyka forensyczna – case study...