REDAKCJA

D&D

Kilka słów o naszej redakcji

Staramy się prowadzić prace redakcyjne maksymalnie kolektywnie. Redakcję tworzą osoby doświadczone w pracach badawczo-analitycznych. Wspólnie pracujemy nad działem Socjologia Obywatelska, który jest propozycją nowego podejścia do dyskutowania o problemach społecznych. Dział „Analizy Dyskursu Medialnego” jest kierowany przez Filipa A. Gołębiewskiego, pomysłodawcę i prezesa zarządu Instytutu Dyskursu i Dialogu. Jeśli zaś chodzi o dział SMART Senior, to jest on nadzorowany przez dr Wiesławę Duży z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffela Polskiej Akademii Nauk. Redakcja dokonuje recenzji tekstów nadsyłanych przez autorów, a następnie kieruje je do recenzentów zewnętrznych.

Filip A. Gołębiewski

Paweł Bohuszewicz

Wiesława Duży

Anna Dwojnych

Sara Smyczek

Redaktor naczelny

Filip A. Gołębiewski – socjolog, pomysłodawca i założyciel Instytutu Dyskursu i Dialogu. Badacz społeczny, zainteresowany głównie tematyką dyskursu i komunikacji społecznej. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Doświadczony trener, mentor, a także twórca innowacji społecznych i edukacyjnych gier planszowych. Koordynator i kierownik licznych projektów badawczych, komercyjnych i społecznych. Wywodzi się ze środowiska Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Redaktor

Paweł Bohuszewicz – adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Nowych Mediów na Wydziale Humanistycznym UMK. Autor dwóch książek poświęconych historii powieści i szeregu publikacji z zakresu związków literatury dawnej z nowoczesnością oraz teorii literatury. Zajmuje się prawicowym dyskursem neosarmackim w Polsce po 1989 roku. Prowadzi konwersatoria i laboratoria z zakresu nowych mediów na Lingwistyce praktycznej i copywritingu.

Redaktor

Dr Wiesława Duży – obroniła doktorat o historii starości, analizując pamiętniki napisane przez seniorów na przełomie XVIII i XIX wieku, oraz licencjat z socjologii na temat funkcjonowania osób starszych na rynku dóbr i usług; studiowała historię i socjologię. Obecnie pracuje w Instytucie Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Interesuje się historią i socjologią starości, ale też humanistyką cyfrową, ze szczególnym uwzględnieniem analiz czasowo-przestrzennych, którymi ostatnio zajmuje się naukowo. W INDiD jest odpowiedzialna za projekty senioralne i wprowadzanie dialogu międzypokoleniowego do działań Instytutu.

Korekta językowa

Anna Dwojnych – absolwentka socjologii i filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, poetka. Zainteresowania naukowe: nowe media i socjologia ciała. Publikowała artykuły naukowe w m.in.: „Qualitative Sociology Review”, „Eastern European Countryside”. „Studiach Socjologicznych”, „Przeglądzie Filozoficznym”, „Fragile”. Teksty literackie zamieszczała na łamach m.in. „Odry”, „Dwutygodnika”, „biBLioteki” Biura Literackiego, „Frazy” i „Lampy”. Autorka tomików gadu gadu (2011) i Wypadki z przypadkami (2019).

Sekretarz Redakcji

Sara Smyczek – doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych. Badawczo zainteresowana tematyką słuszności w orzecznictwie. Członek zarządu Instytutu Dyskursu i Dialogu, w którym pełni również funkcję koordynatora Wolontariuszy. 

Działy czasopisma

SOCJOLOGIA OBYWATELSKA

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami problemów społecznych w nurcie rozważań socjologicznych. Prezentujemy ich rozmaite konteksty próbując zarysować potencjalne pola rozwiązań.

ANALIZY DYSKURSU MEDIALNEGO

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami przekazów medialnych. Bazują one głównie na codziennym monitoringu zaangażowanych Wolontariuszy, w ramach programu INDID MEDIA WATCH.

SENIOR MĄDRY, AKTYWNY, ROZTROPNY I TWÓRCZY

W tym dziale publikujemy artykuły na temat osób starszych i rozmaitych kontekstów ich funkcjonowania: angażowania w kulturę, działań aktywizacyjnych, ale także czyhających na seniorów zagrożeń.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas

Zastanawiasz się czy nasze czasopismo jest płatne?

Otóż nie, czasopismo do końca 2020 roku będzie można pobrać z tej strony za darmo. Wynika to z faktu, że jego wydanie zostało dofinansowane ze środków publicznych (szczegóły na dole strony). Ponieważ jest to kwartalnik, to będzie się ukazywać raz na 3 miesiące. 

Czy muszę założyć sobie konto na stronie?

Nie. Do końca roku 2020 nasze czasopismo może pobrać każdy, bez logowania się. Ponieważ jego wydawanie zostało sfinansowane ze środków publicznych – nie zobaczysz w czasopiśmie żadnych reklam ani treści sponsorowanych.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z redakcją. Możesz zadzwonić lub napisać.

Napisz do nas!

13 + 15 =

+48 509 143 332

Toruń, ul. Św. Katarzyny 5/3

Wydawca

Wydawcą niniejszego czasopisma jest
Instytut Dyskursu i Dialogu  www.indid.pl

Niniejsze czasopismo wydawane jest w ramach realizacji zadania "Dyskurs i Dialog. Pogłębione analizy dla lepszej debaty publicznej" dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (Priorytet 4) dzięki środkom Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.