Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko!

 

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszym czasopismem. Znajdziesz tu artykuły naukowe dotyczące najbardziej aktualnych problemów społecznych, medioznawczych i politologicznych. “Dyskurs & Dialog” został zarejestrowany w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczono go symbolem ISSN 2658-2406 (dla publikacji online). Publikujemy teksty w trzech działach: „Socjologia Obywatelska, „Analizy Dyskursu Medialnego” oraz „Varia”. Wszystkie artykuły publikowane są u nas w otwartym dostępie na licencji CC BY SA.

 

Zgodnie z aktualnym komunikatem Ministra Nauki liczba punktów za publikację w czasopiśmie „Dyskurs  & Dialog” wynosi 20.

 

Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach:

  • Arianta
  • ERIH PLUS
  • DOAJ
  • PBN
  • CEJSH
  • CEEOL

Nabór tekstów do kolejnych numerów!

Kliknij w poniższą grafikę, żeby zobaczyć szczegóły:

Call for Papers: nr 14 Dyskursy populistyczne

(termin nadsyłania propozycji tekstów: 15 maja 2024; termin nadsyłania gotowych tekstów 31 lipca 2024;  planowany termin wydania numeru: grudzień 2024)

Call for Papers: nr 15 Jak prawdziwa! Wpływ sztucznej inteligencji na globalne życie społeczne

(termin nadsyłania propozycji tekstów: 15 maja 2024; termin nadsyłania gotowych tekstów 15 września 2024; planowany termin wydania numeru: czerwiec 2025)

Call for Papers: nr 16 Słowo w przestrzeni publicznej. Granice wolności – reguły debaty

(termin nadsyłania propozycji tekstów: 15 września 2024; termin nadsyłania gotowych tekstów: 31 grudnia 2024;  planowany termin wydania numeru: grudzień 2025)

SOCJOLOGIA OBYWATELSKA

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami problemów społecznych w nurcie rozważań socjologicznych. Prezentujemy ich rozmaite konteksty próbując zarysować potencjalne pola rozwiązań.

ANALIZY DYSKURSU MEDIALNEGO

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami przekazów medialnych. Bazują one głównie na codziennym monitoringu zaangażowanych Wolontariuszy, w ramach programu INDID MEDIA WATCH.

VARIA

W tym dziale publikujemy artykuły na temat szeroko rozumianej debaty publicznej, a także wyzwaniami, które stoją przed społeczeństwem o zmieniającej się strukturze demograficznej. W tym miejscu ukazują się także recenzje wydawnicze.

Konstruktywizm w praktyce? Dyskurs pandemiosceptyczny w świetle socjologii wiedzy naukowej

Radosław Sojak, Beata Królicka Konstruktywizm w praktyce? Dyskurs pandemiosceptyczny w świetle socjologii wiedzy naukowej Wprowadzenie Przynajmniej od połowy XIX wieku zaczęły narastać wątpliwości dotyczące pozytywnej i najczęściej pozytywistycznej autodeskrypcji...

Wojna o prawdę. Metody otwartej weryfikacji, fact-checking i estetyka forensyczna – case study śledztw materiałów dezinformujących wojny ukraińsko-polskiej

Aleksy SzymkiewiczWojna o prawdę. Metody otwartej weryfikacji, fact-checking i estetyka forensyczna – case study śledztw materiałów dezinformujących wojny ukraińsko-polskiejStreszczenie W artykule przedstawiono nowoczesne metody walki z dezinformacją oraz...

„Julka” jako strona w konflikcie o dopuszczalność aborcji

Aleksandra Miaskowska „Julka” jako strona w konflikcie o dopuszczalność aborcji. Przykład wykorzystania nowego eponimu odimiennego we współczesnej polskiej wojnie kulturowej   Wprowadzenie Gdyby przejrzeć polskie zdjęcia prasowe z 2020 r. i pokusić...

Greenwashing. Wpływ dezinformacji na dyskurs o ekologii i klimacie

Katarzyna Bąkowicz Greenwashing. Wpływ dezinformacji na dyskurs o ekologii i klimacie Wstęp Zmieniający się świat, pojawiające się nowe trendy i kierunki rozwoju wpływają na to, jak funkcjonuje społeczeństwo w różnych obszarach. Jesteśmy globalną wioską,...

Greenwashing. Wpływ dezinformacji na dyskurs o ekologii i klimacie

Katarzyna Bąkowicz Greenwashing. Wpływ dezinformacji na dyskurs o ekologii i klimacie Wstęp Zmieniający się świat, pojawiające się nowe trendy i kierunki rozwoju wpływają na to, jak funkcjonuje społeczeństwo w różnych obszarach. Jesteśmy globalną wioską,...

„Julka” jako strona w konflikcie o dopuszczalność aborcji

Aleksandra Miaskowska „Julka” jako strona w konflikcie o dopuszczalność aborcji. Przykład wykorzystania nowego eponimu odimiennego we współczesnej polskiej wojnie kulturowej   Wprowadzenie Gdyby przejrzeć polskie zdjęcia prasowe z 2020 r. i pokusić...

Konstruktywizm w praktyce? Dyskurs pandemiosceptyczny w świetle socjologii wiedzy naukowej

Radosław Sojak, Beata Królicka Konstruktywizm w praktyce? Dyskurs pandemiosceptyczny w świetle socjologii wiedzy naukowej Wprowadzenie Przynajmniej od połowy XIX wieku zaczęły narastać wątpliwości dotyczące pozytywnej i najczęściej pozytywistycznej autodeskrypcji...

Walka o ludzkie umysły zaczyna się, zanim padną strzały – wywiad Arkadiusza Lewandowskiego z profesorem Iwanem Monolatim

Walka o ludzkie umysły zaczyna się, zanim padną strzały – wywiad Arkadiusza Lewandowskiego z profesorem Iwanem MonolatimPanie Profesorze, czym dziś, w realiach wojny, jest informacja? W czasie wojny w każdym momencie dostęp do informacji pozostaje ważny....

Wojna o prawdę. Metody otwartej weryfikacji, fact-checking i estetyka forensyczna – case study śledztw materiałów dezinformujących wojny ukraińsko-polskiej

Aleksy SzymkiewiczWojna o prawdę. Metody otwartej weryfikacji, fact-checking i estetyka forensyczna – case study śledztw materiałów dezinformujących wojny ukraińsko-polskiejStreszczenie W artykule przedstawiono nowoczesne metody walki z dezinformacją oraz...

Strategie narracyjne w komunikatach prasowych polskich aktorów politycznych a sekurytyzacja wojny na Ukrainie

Jakub Wojtala, Bartłomiej RóżyckiStrategie narracyjne w komunikatach prasowych polskich aktorów politycznych a sekurytyzacja wojny na UkrainieWstęp: wojna jako zagadnienie kreujące postawy            Rzeczywistość, przed jaką postawiła świat decyzja...

Ukraińskie media prywatne i wojna: oligarchowie a biznes medialny po 24 lutego 2022 roku

Anzhelika Savchuk-KonarskaUkraińskie media prywatne i wojna: oligarchowie a biznes medialny po 24 lutego 2022 rokuStreszczenie Własność medialna w Ukrainie od lat stanowi zainteresowanie wielu badaczy, dlatego w tym szczególnym czasie nie mogło zabraknąć...

Rasizm klasowy i terminy pokrewne. Próba uporządkowania pojęć

Paweł Wiktor Ryś  Rasizm klasowy i terminy pokrewne. Próba uporządkowania pojęć   Ukazywanie się kolejnych dzieł składających się na „zwrot plebejski” w polskiej kulturze[1] oraz rosnąca wrażliwość na problemy nierówności sprawiają, że kwestia urasowienia...

Odmowa komunikowania jako narzędzie w organizacji społecznej. Prolegomena

Bogdan Balicki   Odmowa komunikacji jako narzędzie w organizacji społecznej. Prolegomena   – Jak to możliwe, że dwie trzecie Rosjan popiera wojnę i wierzy kremlowskiej propagandzie?– Przykładanie zachodnich miar do Rosji i mówienie o uleganiu propagandzie...

Populistyczny wyborca jako obiekt demoliberanego wykluczenia. Przyczynek do dyskusji

Arkadiusz Lewandowski   Populistyczny wyborca jako obiekt demoliberanego wykluczenia. Przyczynek do dyskusji   Wstęp   Wyborcze wyniki ugrupowań, które określa się mianem populistycznych determinowały w ostatnich latach pytania o to, kto głosuje na tego...

„Wojny nowoczesnych plemion” – wywiad z profesorem Michałem Pawłem Markowskim

Filip A. Gołębiewski „Wojny nowoczesnych plemion” – wywiad z profesorem Michałem Pawłem Markowskim Dzień dobry Panie Profesorze. Dziękuję, że zgodził się Pan udzielić wywiadu dla naszego czasopisma. Pańska książka, o niezwykle frapującym tytule – „Wojny...

Bańka filtrująca, bańka wyboru a bańka informacyjna. Próba podziału, definicji i analizy zjawisk

Wiktor NowakBańka filtrująca, bańka wyboru a bańka informacyjna. Próba podziału, definicji i analizy zjawiskTermin filter bubble stworzony i zdefiniowany przez Eli Parisera[1] tłumaczony jest w Polsce jako „bańka filtrująca” lub często „bańka...

Imitacja, deprywacja, kontrrewolucja…W poszukiwaniu nieoczywistych źródeł wojny plemion?

Arkadiusz LewandowskiImitacja, deprywacja, kontrrewolucja…W poszukiwaniu nieoczywistych źródeł wojny plemion?  WstępZaproponowany przez redakcję temat przewodni numeru czyli wojna plemion jest nie tylko intersujący ale również istotny z perspektywy...

Pokolenie jesiennego protestu. Co o nim wiemy?

Piotr Trudnowski Pokolenie jesiennego protestu. Co o nim wiemy? Polityczna polaryzacja, gwałtowny wzrost lewicowych autoidentyfikacji, powszechna niechęć do formacji rządzącej, negatywne przeżywanie przymusowej izolacji, skokowy wzrost wskaźników...

„Nie wiemy co czynimy” – cztery wymiary niewidoczności

Katarzyna i Andrzej Zybertowicz (fot. Grzegorz Krzyżewski) „Nie wiemy, co czynimy” – cztery wymiary niewidoczności: esej socjologiczny na kanwie protestów proaborcyjnych Wprowadzenie[1]Niełatwo zdiagnozować socjologicznie to, co zaistniało na ulicach...

Estetyka i skuteczność ruchów społecznych

Tomasz S. Markiewka Estetyka i skuteczność ruchów społecznych  Za każdym razem, gdy jakaś grupa społeczna wychodzi na ulice domagać się swoich praw, natychmiast rozpoczyna się dyskusja na temat estetyki protestów tej grupy. Czy są zbyt agresywne? Czy język...

Działania protestacyjne strajku kobiet

Joanna Suchomska, Dominika Urzędowska  Działania protestacyjne strajku kobiet w ujęciu teorii nowych ruchów społecznych  Wstęp Protesty polityczno-społeczne w obronie praw reprodukcyjnych, które miały miejsce jesienią 2020 roku w Polsce, wywołały wiele...

Estetyka i narracje rewolucji na Majdanie

Ewa Sułek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Estetyka i narracje rewolucji na Majdanie wobec dyskursu postkolonialnego  Wstęp W 2018 roku, z okazji pięciolecia rewolucji na Majdanie, w kijowskim Mystetskym Arsenale⁠  otwarto wystawę Revolutionize. Projekt...

Kim jest Annuszka?

Lech M. Nijakowski, Uniwersytet WarszawskiKim jest Annuszka? Strategie dyskursywne tekstów na transparentach w czasie protestów  po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku WstępArtykuł ma na celu przeanalizowanie tekstów na transparentach (i innych...

Jak polszczyzna radzi sobie z koronawirusem?

Małgorzata Gębka-Wolak Jak polszczyzna radzi sobie z koronawirusem? O środkach językowych wykorzystywanych do opisu rzeczywistości w czasie pandemii   Wprowadzenie Pojawienie się i rozprzestrzenienie koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę określoną mianem...

Uniwersytety Trzeciego Wieku w obliczu pandemii COVID-19

Kiriakos Chatzipentidis Uniwersytety Trzeciego Wieku w obliczu pandemii COVID-19 Pandemia COVID-19 zdezorganizowała ludzkie życie w wielu różnych obszarach funkcjonowania. Najbardziej poszkodowaną grupą społeczną są bez wątpienia osoby starsze, wyjątkowo...

Epidemia strachu i wojenna mobilizacja

Filip Brzeźniak Epidemia strachu i wojenna mobilizacja. Pierwsze miesiące pandemicznego dyskursu publicznego w Polsce Pojawienie się w Polsce pandemii oraz wdrożony w odpowiedzi na nią lockdown przeorał rzeczywistość społeczną, dramatycznie ją redukując i...

Superroznosiciele wątpliwości

Michał Wróblewski   Superroznosiciele wątpliwości. Sceptycyzm i teorie spiskowe w dobie koronawirusa   Wszyscy fani filmów o wirusach i epidemiach znają zapewne termin „pacjent zero”. Pojęcie to odnosi się do osoby, która została zakażona  jako pierwsza i...

Polityczny projekt repolonizacji i dekoncentracji

Łukasz Warzecha* Polityczny projekt repolonizacji i dekoncentracji – przyczyny, wątpliwości i konsekwencje Po wyborach prezydenckich powrócił temat dekoncentracji mediów, a właściwie ich „repolonizacji”, przewijający się podczas poprzedniej kadencji Sejmu...

Czego nie mówią politycy?

Mateusz Dobrowolski, Paweł Kalisz* Czego nie mówią politycy, powie wam big data[1] Polityka w czasach big dataJakie są pierwsze skojarzenia, które przychodzą nam do głowy, gdy myślimy o języku współczesnej polityki? Z pewnością nie jest to „wysoka jakość”....

Słuszność w dyskursie prawniczym

Sara Smyczek-Gołębiewska*  Słuszność jako argument w dyskursie prawniczym na podstawie analizy wybranego orzecznictwa Wstęp Zgodnie z myślą głoszoną przez Gorgiasza, dla każdej tezy, nawet najbardziej absurdalnej, można znaleźć uzasadnienie, jeśli posłuży...

Dialog bez rozmowy

Filip Gołębiewski* Wstęp Jednym z fundamentów współczesnej cywilizacji zachodniej jest idea demokracji deliberatywnej. Ten teoretyczny model ustrojowy propagowany m.in. przez Jürgena Habermasa zakłada istotny udział obywateli w procesie podejmowania...

Najlepsze narzędzie do zwalczania fejków (i dlaczego nie działa)

Bartłomiej Balcerzak*WprowadzenieW roku 2020 pojęcie fake news jest już dobrze zadomowione w słowniku każdego, kto nawet w najmniejszym stopniu jest zainteresowany tym, jak przebiega debata publiczna, zarówno na poziomie poszczególnych państw, jak i w...

Z ziemi włoskiej do Polski!

Ziemowit SochaLockdown, „narodowa kwarantanna”, social distancing czy „zamrożenie gospodarki” to określenia, które mają oddawać to, co mogliśmy obserwować w Polsce (i nie tylko) na przełomie I i II kwartału 2020 roku. Stopniowo doszło do zaciągnięcia...

Feministki w sieci

Dominika Urzędowska, Joanna SuchomskaW marcu tego roku (2020) w Polsce ogłoszono stan epidemii COVID-19. Zamknięto szkoły i przedszkola, restauracje, kina, wiele zakładów pracy, a także granice, wprowadzono obostrzenia dotyczące  zakupów czy spacerów,...

Praktyki terapeutyczne jako kapitalistyczne techniki siebie

Michał RydlewskiInspiracją dla napisania tego artykułu była książka Marka Fishera pt. Realizm kapitalistyczny[1]. Ta niewielkich rozmiarów książeczka zawiera odwrotnie proporcjonalny potencjał poznawczy warty rozwijania. Jedna z tez książki mówi, iż...

Biblioterapia reminiscencyjna

Kiriakos ChatzipentidisPrzedmiotem niniejszego tekstu jest biblioterapia, jeden z działów arteterapii (terapii przez sztukę), a ściślej – biblioterapia reminiscencyjna, czyli czytelnicza terapia wspomnieniowa, której użytkownikami są najczęściej osoby...

Misja, służba, posłannictwo – o zawodzie dziennikarza we współczesnym świecie

Marlena SztyberFunkcja informacyjna mediów jest jedną z podstawowych funkcji, na której środki masowego przekazu opierają swoje działanie. Jak podkreślają dziś medioznawcy to, co przedstawiają media, przestało być ich wewnętrzną sprawą, a stało się...

Bomba z teraźniejszym zapłonem

Remigiusz OkraskaOprócz wielu innych słabości gospodarki liberalno-peryferyjnej pandemia koronawirusa obnażyła jeszcze i tę, którą można nazwać upadkiem mitów związanych z prekarną, „śmieciową” czy elastyczną formułą zatrudnienia. Jak w soczewce skupia się...

Wywieranie wpływu na opinię publiczną, czyli kilka słów o efektach działania mediów

"Gdyby ode mnie zależało zdecydowanie, czy lepiej mieć rząd bez prasy informacyjnej czy prasę bez rządu, nie wahałbym się opowiedzieć za drugą ewentualnością. (...)Człowiek, który nic nie czyta, jest bardziej oświecony, niż człowiek, który nie czyta nic,...

Enklawy w „Facebooikstanie”

Dagmara SidykEnklawy w „Facebookistanie”. W jaki sposób cyfrowy gigant zamyka swoich użytkowników w bańkach filtrujących informacje?Wobec coraz większego rozkwitu formatów i platform medialnych w wirtualnym świecie, rola mediów społecznościowych –...

Zarządzanie cyfrowym wykluczeniem jako zasób strategiczny

Maciej GurtowskiŚwiat się wali. A przynajmniej takie wrażenie można odnieść przeglądając media w ostatnim czasie. Kryzys migracyjny, Brexit inicjujący faktyczny rozpad UE, zmierzch geopolitycznej dominacji USA zwiastujący upadek dotychczasowego światowego...

Media internetowe – niespełnione nadzieje

Tomasz S. Markiewka Każda wspólnota ma wypracowane kanały przekazywania informacji. Nieważne, czy mówimy o hordzie pierwotnej, czy o współczesnych wielomilionowych społeczeństwach. Oczywiście, w przypadku tych drugich kanały komunikacyjne muszą być o wiele...

Fake news w czasach zarazy

Wiktor Nowak Na przestrzeni lat możemy zaobserwować krótkotrwałe wzmożenia osób lub podmiotów, które za wszelką cenę chcą nas oszukać. Łączą się one najczęściej z wyjątkowymi wydarzeniami, których jako społeczeństwo doświadczamy. Im częściej będziemy...

Ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami w sieci

Dagmara Sidyk, Marlena Sztyber (Uniwersytet Warszawski)Ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami w sieci – rekonesansWspółcześnie media stały się istotnym elementem rzeczywistości społecznej. Coraz więcej obszarów życia społecznego i prywatnego...

Konflikt w przestrzeni i przestrzeń dla konfliktu

Konflikt w przestrzeni i przestrzeń dla konfliktu: wpływ partycypacji społecznej na spory w przestrzeni publicznej.Joanna Suchomska, Mateusz StrzałkowskiKażdy człowiek i każda społeczność żyją w określonej przestrzeni, która zmienia się nieustannie....

Bańki mydlane i papier toaletowy. O hypie i wysokich oczekiwaniach wobec nauki i technologii

W filmie Danny’ego Boyle’a Steve Jobs widzimy głównego bohatera – granego przez nominowanego do Oscara Michaela Fassbendera – w trzech momentach jego kariery. Każdy akt filmu kończy się sceną, w której Jobs prezentuje swoje produkty zgromadzonym w...

System operacyjny naszego życia

Paweł BohuszewiczSystem operacyjny naszego życia(recenzja książki Sivy Vaidhyanathana Antisocial media. Jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji, przeł. Weronika Mincer i Katarzyna Sosnowska, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2018) Propagowana przez...

Ludzkie ZOO dzisiaj, czyli upokorzenie w czasach popkultury

Ludzkie zoo dzisiaj, czyli upokorzenie w czasach popkulturyPamiętacie film Człowiek słoń Davida Lynch’ a? Tytułowy bohater, John Merrick, to cierpiący na rzadką chorobę niezwykle wrażliwy mężczyzna, który z cyrkowej rozrywki staje się obiektem badań...

O seniorach, czyli nas wszystkich

O seniorach, czyli nas wszystkich Streszczenie, czyli o czym jest ten artykuł?Poniższy tekst ma ambicje, żeby stać się wprowadzeniem do całego działu poświęconego sprawom senioralnym, którymi zajmujemy się w fundacji Instytut Dyskursu i Dialogu. Chcemy dać...

Zaproszenie do socjologii obywatelskiej

Zaproszenie do socjologii obywatelskiej Problemami socjologii powinny być problemy społeczne G.H.Mead Artykuł programowy powinien być krótki i zwięzły. Jednak zanim przystąpię do prezentacji ramy teoretycznych socjologii obywatelskiej, odniosę się...

Magia uproszczeń w służbie (re)dystrybucji skojarzeń

Magia uproszczeń w służbie (re)dystrybucji skojarzeńSpołeczne funkcje mediów i dziennikarstwa w polskim dyskursie publicznym w dobie postprawdy Żyjemy w świecie, który jest dla nas zbyt skomplikowany. Zdecydowanie za dużo w nim bodźców docierających...

Inne artykuły

W każdym numerze naszego półrocznika znajdzie się miejsce na co najmniej jeden tekst, który nie wpisuje się w żaden z trzech podstawowych działów czasopisma

Varia

Nazwaliśmy ten dodatkowy dział „Varia”, aby podkreślić, że będą się tu znajdować treści różnorodne, ale szanujące zasady zdrowej dyskusji, pełnej szacunku i zrozumienia

Współpraca z D&D

Zachęcamy chętnych do publikowania tekstów!

Jeśli odpowiada Ci misja naszego czasopisma, lubisz pisać teksty, które balansują na pograniczu publicystyki i dyskursu naukowego – skontaktuj się z nami! Nawiązujemy współpracę z autorami z całej Polski. Możesz zaproponować tekst do dowolnego działu czasopisma.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas

Zastanawiasz się czy dostęp do naszego czasopisma jest płatny?

Otóż nie, zawartość poszczególnych numerów można pobrać z tej strony za darmo. Wynika to z faktu, że jego wydanie zostało dofinansowane ze środków publicznych (szczegóły na dole strony). Jako półrocznik ukazuje się dwa razy w roku.

Czy muszę założyć sobie konto na stronie?

Nie. Do końca roku 2021 nasze czasopismo może pobrać każdy, bez logowania się. Ponieważ jego wydawanie zostało sfinansowane ze środków publicznych - nie zobaczysz w czasopiśmie żadnych reklam ani treści sponsorowanych.

 

 

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z redakcją. Możesz zadzwonić lub napisać.

Napisz do nas!

+48 452 549 512

Toruń, ul. Dekerta 14/1a

Wydawca

Wydawcą niniejszego czasopisma jest
Instytut Dyskursu i Dialogu  www.indid.pl

Strona sfinansowana ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach zadania "Dobry. Lepszy. INDID!