INFORMACJE DLA AUTORÓW

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JEŚLI CHCESZ OPUBLIKOWAĆ SWÓJ TEKST

Call for Papers

„Dyskurs & Dialog” nr 2 (8) 2021

Wojna plemion – projekt numeru monograficznego

W zgodnej opinii wielu obserwatorów życia społecznego współczesna debata publiczna w kręgu cywilizacji zachodniej przeżywa ogromny kryzys. Wspólna przestrzeń, w której jeszcze do niedawna mogliśmy spierać się o to, jak wyobrażamy sobie świat, została zastąpiona przez wielość takich przestrzeni, które odmawiają sobie wzajemnie racji bytu. W każdej z nich zajmujemy się głównie potwierdzaniem własnego światopoglądu, ewentualne spotkania traktując jako okazję do wszczęcia wojny, a nie sporu czy dyskusji. Oto po-postmodernistyczny świat „wojny plemion”, w którym argumenty zostały zastąpione przez emocje; świat, w którym poglądy wydają się przyjęte raz na zawsze i nie wolno zmieniać ich za żadną cenę, ponieważ oznaczać to może w oczach współplemieńców zdradę tożsamości lub po prostu słabość.  

W najnowszym numerze „Dyskursu & Dialogu” chcielibyśmy przyjrzeć się temu światu bliżej. Pragnąc doprecyzować jego obraz, proponujemy, aby nadsyłane teksty odpowiadały na poniższe pytania:

  • Jakie są przyczyny postępującej plemienności w debacie publicznej? Czy mają rację badacze, którzy całą prawie sprawczość w zaistnieniu świata radykalnego podziału przypisują mediom społecznościowym na czele z algorytmami wytwarzającymi tzw. bańki filtrujące (filter bubbles)? A może przyczyn należałoby szukać głębiej – na przykład w sferze ekonomicznej (wzrost nierówności, kryzys państwa opiekuńczego, etc.)?
  • Jak algorytmy Facebooka, Twittera, YouTube’a i innych mediów społecznościowych współtworzą powstawanie i wzmacnianie baniek filtrujących? Czy obraz świata zawarty w tej metaforze wciąż jest prawdziwy? I czy w ogóle radykalny podział, o którym mówimy, jest domeną XXI wieku?
  • Jaka perspektywa ukrywa się za stwierdzeniem o szkodliwości procesu demokratyzacji mediów, która doprowadza (ponoć) do tego podziału? Co o demokratyzacji mediów sądzą klasy ludowe, dotychczas niedopuszczane do udziału w debacie publicznej?
  • Media tożsamościowe vs. media rzetelne: konieczne przeciwstawienie?
  • Media społecznościowe czy antyspołeczne?
  • Jak naprawić debatę publiczną? Czy działalność organizacji fact-checkingowych oraz instytucji zajmujących się naprawą debaty publicznej przekłada się/może się przełożyć na realną zmianę?

Oczywiście jesteśmy też otwarci na inne propozycje we wskazanym obszarze tematycznym.

Wszystkich zainteresowanych publikacją w naszym kwartalniku prosimy w pierwszej kolejności o jak najszybszy kontakt z redakcją w celu omówienia szczegółów współpracy na: redakcja@dyskursidialog.org 

Ogólne zasady publikacji artykułu w naszym czasopiśmie:

Każdy, kto czuje się na siłach może opublikować tekst do jednego z trzech działów czasopisma „Dyskurs & Dialog”:

  1. Socjologia Obywatelska
  2. Analizy Dyskursu Medialnego
  3. Varia

Dla autorów, którzy pozytywnie przejdą procedurę recenzyjną przewidziane jest wynagrodzenie w przypadku, kiedy czasopismo posiada finansowanie ze środków zewnętrznych. Niestety obecnie czasopismo nie posiada takiego finansowania (skończyło się w grudniu 2020), więc nie przewidujemy płacenia autor(k)om za publikowane teksty. Zapraszamy do współpracy przede wszystkim akademików, osoby zajmujące się badaniami, aktywistów, przedstawicieli think-tanków, ale także pozostałe osoby, które mają lekkie pióro i chciałyby spróbować opublikować tekst naukowy z domieszką publicystyki. Czasopismo jest recenzowane i każdy opublikowany tekst będzie miał przydzielony nr DOI. Wszystkich zainteresowanych opublikowaniem tekstu prosimy o wcześniejszy kontakt z redakcją: redakcja@dyskursidialog.org.

Call for Papers

W poniższym dokumencie znajdziesz wszelkie merytoryczne informacje i sugestie nt. sposobów opublikowania tekstu w ósmym numerze czasopisma „Dyskurs & Dialog”. Wskazówki odnoszą się do każdego z trzech działów czasopisma.

POBIERZ CfP nr 8

Wymogi edytorskie

W tym dokumencie zawarte są wszelkie wymogi edytorskie dla autorów. Zapoznaj się z nim dokładnie, aby wiedzieć jak formułować przypisy, ile znaków zawrzeć oraz wszystkie pozostałe detale.

Wymogi edytorskie

WAŻNE! Informacje około-tekstowe

Wraz z treścią artykułu należy przesłać informacje około-tekstowe za pomocą pliku, który można pobrać poniżej. Prosimy zatem autorów o przesłanie w osobnych plikach: (1) treści artykułu, (2) informacji około-tekstowych, a także (3) zdjęć.

POBIERZ

Za publikację w naszym czasopiśmie nie są pobierane żadne opłaty od autorów!

W ramach przyjętej w czasopiśmie licencji autorzy zachowują osobiste prawa autorskie i pełne prawo do publikacji.

 

 

 

Teksty są zaś publikowane w ramach wolnego dostępu.

Działy czasopisma

SOCJOLOGIA OBYWATELSKA

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami problemów społecznych w nurcie rozważań socjologicznych. Prezentujemy ich rozmaite konteksty próbując zarysować potencjalne pola rozwiązań.

 

ANALIZY DYSKURSU MEDIALNEGO

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami przekazów medialnych. Bazują one głównie na codziennym monitoringu zaangażowanych Wolontariuszy, w ramach programu INDID MEDIA WATCH.

 

VARIA

W tym dziale publikujemy artykuły na temat szeroko rozumianej debaty publicznej, a także wyzwaniami, które stoją przed społeczeństwem o zmieniającej się strukturze demograficznej. W tym miejscu ukazują się także recenzje wydawnicze.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas

Zastanawiasz się czy nasze czasopismo jest płatne?

Otóż nie, czasopismo do końca 2020 roku będzie można pobrać z tej strony za darmo. Wynika to z faktu, że jego wydanie zostało dofinansowane ze środków publicznych (szczegóły na dole strony). Ponieważ jest to kwartalnik, to będzie się ukazywać raz na 3 miesiące. 

Czy muszę założyć sobie konto na stronie?

Nie. Do końca roku 2020 nasze czasopismo może pobrać każdy, bez logowania się. Ponieważ jego wydawanie zostało sfinansowane ze środków publicznych – nie zobaczysz w czasopiśmie żadnych reklam ani treści sponsorowanych.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z redakcją. Możesz zadzwonić lub napisać.

Napisz do nas!

3 + 13 =

+48 509 143 332

Toruń, ul. Św. Katarzyny 5/3

Wydawca

Wydawcą niniejszego czasopisma jest
Instytut Dyskursu i Dialogu  www.indid.pl

Niniejsze czasopismo wydawane jest w ramach realizacji zadania „Dyskurs i Dialog. Pogłębione analizy dla lepszej debaty publicznej” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (Priorytet 4) dzięki środkom Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.