Cele oraz zakres tematyczny pisma

Problemami socjologii powinny być problemy społeczne

Georg Herbert Mead

 

Czasopismo „Dyskurs & Dialog” podejmuje niełatwą próbę łączenia w sobie treści o charakterze stricte naukowym z treściami typowymi dla obywatelskiego czasopisma idei. Jego celem jest podejmowanie problemów i tematów społecznych, które są aktualne dla opinii publicznej i angażują ludzkie emocje, uczucia do działań przestrzeni publicznej. Kategorie analityczne i koncepcje teoretyczne wypracowane przez takie nauki społeczno-humanistyczne jak: socjologia, nauki o polityce i administracji, medioznawstwo, kulturoznawstwo czy językoznawstwo są przez naszych autorów wykorzystywane do twórczego i niebanalnego opisywania rzeczywistości społecznej.

Nadrzędną zasadą funkcjonującą w ramach czasopisma jest rozmowa w atmosferze wzajemnego szacunku pomimo różnic. Szanujemy jedną z najważniejszych zasad demokracji, polegającą – w uproszczeniu – na tym, aby się pięknie różnić. Sprzeciwiamy się plemienności w debacie publicznej, której narastanie obserwujemy już od co najmniej kilkunastu lat. Nie wykluczamy żadnych światopoglądów mieszczących się w granicach prawa i dobrego obyczaju. Uważamy, że rozmowa i dialog są zawsze bardziej konstruktywne niż okopywanie się na własnych pozycjach i wykluczanie próby zrozumienia perspektywy tzw. przeciwnika dyskursywnego. 

Biorąc pod uwagę powyższe celem naszego czasopisma jest tworzenie platformy do wymiany myśli w nurcie dyskursu naukowego, ale na tematy istotne dla społeczeństwa, zarówno w wymiarze lokalnym jak i przekrojowym czy globalnym. Większość publikowanych tekstów ma charakter pogłębionego namysłu nad jakimś problemem społecznym oraz zawiera przywołanie licznych kontekstów, danych empirycznych czy sposobów argumentacji na rzecz jakiegoś rozwiązania w domenie publicznej, które mogłoby być przydatne dla decydentów polityk publicznych.

Czasopismo mieści się na styku pięciu dyscyplin naukowych, którymi są:

 • nauki socjologiczne
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o polityce i administracji
 • kulturoznawstwo
 • językoznawstwo

Ciekawią nas zarówno analizy uwzględniające perspektywę socjologiczną jak i analiza dyskursu publicznego (w tym medialnego) czy po prostu namysł nad językiem opisu czy zjawiskach kulturowych. Duża część naszej uwagi jest poświęcona także sferze nowych technologii w komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem roli jaką w tym procesie pełnią media społecznościowe wpływając na nasze postawy czy język wyrazu.

Autorów prosimy o przesyłanie tekstów sprofilowanych pod jeden z trzech działów czasopisma:

 • Socjologia Obywatelska – to dział, w którym punktem wyjścia dla publikowanych tekstów powinien być, mniej lub bardziej doprecyzowany, problem społeczny. Zagadnienie podejmowane przez autora winno zobrazowane licznymi danymi empirycznymi, a także poparte perspektywą teoretyczną z nurtu nauk socjologicznych. To propozycja nowego spojrzenia na problemy społeczne. Nie jest to program badawczy, paradygmat ani nowy rodzaj subdyscypliny naukowej, lecz próba reintegracji dotychczasowej wiedzy wokół norm i wartości bliskich ideałom obywatelskim. Jej celem jest zarysowywanie potencjalnych pól rozwiązywania problemów społecznych za pomocą twórczych esejów prezentujących rozmaite ich konteksty (społeczne, ekonomiczne, demograficzne, itp.).
 • Analizy Dyskursu Medialnego – to dział, w którym pojawiają się pogłębione analizy przekazów medialnych, bazujące głównie na danych gromadzonych przez Wolontariuszy programu INDID MEDIA WATCH prowadzonego przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Artykuły mogą zawierać także inne analizy medioznawcze i pogłębiony namysł nad stanem współczesnych mediów.
 • Varia – to dział, do tworzenia którego zapraszamy wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą debatą publiczną, współczesną kulturą, prawnymi aspektami dyskursu, praktykami biznesowymi opartymi na zmanipulowanych przekazach, relacjami międzypokoleniowymi, funkcjonowaniem osób w różnym wieku we współczesnym społeczeństwie oraz wyzwaniami, które stoją przed społeczeństwem o zmieniającej się strukturze demograficznej. W tym miejscu ukazują się także recenzje wydawnicze.

Do współpracy zapraszamy badaczy i analityków powiązanych z uczelniami, ale także aktywistów, przedstawicieli NGO, doświadczonych dziennikarzy i inne osoby, które chcą publikować w nurtach wskazanych powyżej.

 • Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach:

  • Arianta
  • ERIH PLUS
  • DOAJ
  • INDEX COPERNICUS
  • PBN
  • CEJSH
  • CEEOL
  • AriantaCentral European Journal Of Social Sciences And Humanities
  • Central and Eastern European Online LibraryThe scientific journal "Internauka" is included in Index Copernicus / News / Internauka
  • DOAJ has had a makeover and we hope you like the result ...PYIL indeksowany w bzie ERIH PLUS! - PYIL

Działy czasopisma

SOCJOLOGIA OBYWATELSKA

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami problemów społecznych w nurcie rozważań socjologicznych. Prezentujemy ich rozmaite konteksty próbując zarysować potencjalne pola rozwiązań.

 

ANALIZY DYSKURSU MEDIALNEGO

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami przekazów medialnych. Bazują one głównie na codziennym monitoringu zaangażowanych Wolontariuszy, w ramach programu INDID MEDIA WATCH.

 

VARIA

W tym dziale publikujemy artykuły na temat szeroko rozumianej debaty publicznej, a także wyzwaniami, które stoją przed społeczeństwem o zmieniającej się strukturze demograficznej. W tym miejscu ukazują się także recenzje wydawnicze.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas

Zastanawiasz się czy nasze czasopismo jest płatne?

Otóż nie, czasopismo do końca 2020 roku będzie można pobrać z tej strony za darmo. Wynika to z faktu, że jego wydanie zostało dofinansowane ze środków publicznych (szczegóły na dole strony). Ponieważ jest to kwartalnik, to będzie się ukazywać raz na 3 miesiące. 

Czy muszę założyć sobie konto na stronie?

Nie. Do końca roku 2020 nasze czasopismo może pobrać każdy, bez logowania się. Ponieważ jego wydawanie zostało sfinansowane ze środków publicznych – nie zobaczysz w czasopiśmie żadnych reklam ani treści sponsorowanych.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z redakcją. Możesz zadzwonić lub napisać.

Napisz do nas!

2 + 4 =

+48 509 143 332

Toruń, ul. Św. Katarzyny 5/3

Wydawca

Wydawcą niniejszego czasopisma jest
Instytut Dyskursu i Dialogu  www.indid.pl

Strona sfinansowana ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach zadania "Dobry. Lepszy. INDID!