NUMER 1 (1) 2019

Opublikowane artykuły:

Łukasz M. Dominiak, „Zaproszenie do socjologii obywatelskiej”, s. 11-20

Dyskurs & Dialog 2019/1
doi: 10.5281/zenodo.3538336

Artykuł stanowi zaproszenie do socjologii obywatelskiej, a jego celem jest prezentacja formy wiedzy socjologicznej, która zakłada nowy sposób podziału pracy socjologicznej. Tekst składa się z trzech części. Pierwsza zawiera krytykę pojęcia społeczeństwo obywatelskie. Druga stanowi zarys projektu socjologii obywatelskiej – jej podstawowych założeń oraz kierunków badań. W trzeciej części autor przedstawia społeczne, naukowe i polityczne okoliczności przemawiające za powstaniem socjologii obywatelskiej – szerokiej trzeciej drogi pomiędzy akademicką retoryką, politycznym zaangażowaniem.

Słowa kluczowe: socjologia obywatelska, społeczeństwo obywatelskie, etyka badań społecznych

Zaproszenie do socjologii obywatelskiej – pobierz PDF

Arkadiusz Peisert, „Obywatelskość jako kompetencja cywilizacyjna”, s. 21-31

Dyskurs & Dialog 2019/1
doi: 10.5281/zenodo.3538322

Obywatelskość jest współcześnie tematem wielu programów politycznych, rzadko jednak postrzega się ją jako atrybut cywilizowanego stylu życia. Cywilizowana obywatelskość to z jednej strony stan okiełznania popędów, ogłady, z drugiej – forma życia społecznego otwarta na dialog i różnorodność. Jest ona częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego. Ujawnia się także w zupełnie lokalnych kontekstach, w których krzewiciele obywatelskości próbują organizować lokalne życie społeczne.

Słowa kluczowe: obywatelskość, cywilizowanie, społeczeństwo obywatelskie, cywilizacja

Obywatelskość jako kompetencja cywilizacyjna – pobierz PDF

Krzysztof Bąk, „Rowery i infrastruktura rowerowa jako wyzwanie dla przestrzeni miejskich”, s. 33-45

Dyskurs & Dialog 2019/1
doi: 10.5281/zenodo.3551347

Esej traktuje o problematyce rowerowej we współczesnych miastach, ze szczególnym uwzględnieniem Torunia, polskiego miasta w województwie kujawsko-pomorskim. Podejmowana jest w nim taka problematyka, jak na przykład system roweru miejskiego i jego funkcjonowanie, infrastruktura rowerowa i jej jakość, relacje pomiędzy rowerzystami a innymi użytkownikami ruchu drogowego. W pracy wskazane są liczne obszary problemowe, które są zauważalne. Zwracana jest uwaga na współzależność pomiędzy rozwojem nowoczesnych technologii, a ideą nowoczesnej, miejskiej mobilności, która jest efektywna, ekologiczna oraz powodująca korzyści, chociażby ekonomiczne. W pracy pojawiają się także porównania do innych systemów obecnych w Polsce i sytuacji panującej w mniejszych miastach. Usługi shared mobility i idea shared economy są bardzo przyszłościowymi sprawami, na co zwraca się tutaj uwagę.

Słowa kluczowe: infrastruktura rowerowa, inteligentne miasta, mobilność współdzielona, rowery miejskie, zrównoważony rozwój

Rowery i infrastruktura rowerowa jako wyzwanie dla przestrzeni miejskich – pobierz PDF

Filip A. Gołębiewski, „Magia uproszczeń w służbie (re)dystrybucji skojarzeń. Społeczne funkcje mediów i dziennikarstwa w polskim dyskursie publicznym w dobie postprawdy”, s. 49-61

Dyskurs & Dialog 2019/1
doi: 10.5281/zenodo.3538341

Artykuł podejmuje temat społecznych funkcji mediów i innych kanałów komunikacji, jakie obserwujemy we współczesnej debacie publicznej w dobie tzw. post-prawdy. Omówione zostają zmiany, jakie zaszły w sferze komunikowania globalnego i międzyludzkiego w ostatnich 15 latach dzięki zmianom technologicznym. Autor nawiązuje do pojęcia wspólnot epistemicznych, przyrównując je do współczesnych koncepcji „baniek informacyjnych”.

Słowa kluczowe: media, dziennikarstwo, wspólnoty epistemiczne, bańki informacyjne, skojarzenia, media społecznościowe, kanały komunikacji

Magia uproszczeń w służbie (re)dystrybucji skojarzeń. Społeczne funkcje mediów i dziennikarstwa w polskim dyskursie publicznym w dobie postprawdy – pobierz PDF

Mateusz Bartoszewicz, „Ostatnia prosta kampanii wyborczej do parlamentu europejskiego 2019 w felietonach wstępnych na łamach tygodników opinii – przykłady stymulowania negatywnych emocji”, s. 62-73

Dyskurs & Dialog 2019/1
doi: 10.5281/zenodo.3538332

Artykuł składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W pierwszej rozważono rolę emocji i uproszczonych metod podejmowania decyzji w komunikowaniu zapośredniczonym przez media. W części drugiej przeanalizowano cztery wybrane felietony wstępne opublikowane w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego (maj 2019) w tygodnikach: „Do Rzeczy” (Nr 21/2019), „Sieci” (Nr 20/2019), „Newsweek Polska” (Nr 21/2019) i „Polityka” (Nr 21/2019). Analiza miała na celu odnalezienie i określenie przykładów stymulowania negatywnych emocji ogniskowanych na kampanijnej tematyce wyborczej.

Słowa kluczowe: tygodniki opinii, emocje, dyskredytacja polityczna, wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Ostatnia prosta kampanii wyborczej do parlamentu europejskiego 2019 w felietonach wstępnych na łamach tygodników opinii – przykłady stymulowania negatywnych emocji – pobierz PDF

Wiesława Duży, „O seniorach, czyli nas wszystkich”, s. 77-85

Dyskurs & Dialog 2019/1
doi: 10.5281/zenodo.3538105

Poniższy tekst ma ambicje, żeby stać się wprowadzeniem do całego działu poświęconego sprawom senioralnym, którymi zajmujemy się w fundacji Instytut Dyskursu i Dialogu. Chcemy dać wyraz tym zainteresowaniom na łamach naszego czasopisma. W artykule można znaleźć nieco danych statystycznych dotyczących liczby emerytów oraz wysokości świadczeń emerytalnych, kilka pomysłów na tematy do rozmów, które rozwiniemy w kolejnych tomach oraz założenia, które planowany dialog uporządkują. Krótko wyjaśniamy też, jak rozumiemy zależność między emeryturą i starością. Najważniejszym postulatem stawianym w artykule jest rozwijanie dialogu między pokoleniami – starszym i młodszym – w taki sposób, aby każdy z nas na tym skorzystał.

Słowa kluczowe: studia senioralne, pokolenia, seniorzy w debacie publicznej

O seniorach, czyli nas wszystkich – pobierz PDF

Anna Dwojnych, „Poezja, która odmładza. Aktywizacja seniorów na przykładzie sekcji poetyckiej toruńskiego UTW”, s. 87-98

Dyskurs & Dialog 2019/1
doi: 10.5281/zenodo.3538334

W artykule poruszam problem starzejącego się społeczeństwa. Przedstawiam Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku (dokładnie jego sekcję poetycką) jako jeden ze sposobów aktywizacji seniorów. Opisuję ideę uniwersytetów trzeciego wieku oraz historię Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Następnie przechodzę do przedstawienia sekcji poetyckiej TUTW i jej twórczości.

Słowa kluczowe: starzenie się społeczeństwa, uniwersytet trzeciego wieku, poezja, seniorzy

Poezja, która odmładza. Aktywizacja seniorów na przykładzie sekcji poetyckiej toruńskiego UTW – pobierz PDF

Michał Rydlewski, „Ludzkie ZOO dzisiaj, czyli upokorzenie w czasach popkultury”, s. 101-113

Dyskurs & Dialog 2019/1
doi: 10.5281/zenodo.3538330

Autor zwraca uwagę na upokarzanie uczestników programach rozrywkowych. Jako przykład podaje programy, których celem jest znalezienie uczestnikowi partnera seksualnego, romantycznego i które oparte są na dychotomii miasto/wieś: „Chłopaki do wzięcia” „Rolnik szuka żony”, „Dżentelmeni i wieśniacy. Autor udowadnia, że ukazana w tych programach pogarda wobec środowiska wiejskiego wywodzi się z eurocentryzmu i kolonializmu.

Słowa kluczowe: kultura upokarzania, ludzkie zoo, kurioza, Wojciech Cejrowski, telewizyjne programy rozrywkowe

Ludzkie ZOO dzisiaj, czyli upokarzanie w czasach popkultury –  pobierz PDF

Działy czasopisma

SOCJOLOGIA OBYWATELSKA

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami problemów społecznych w nurcie rozważań socjologicznych. Prezentujemy ich rozmaite konteksty próbując zarysować potencjalne pola rozwiązań.

 

ANALIZY DYSKURSU MEDIALNEGO

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami przekazów medialnych. Bazują one głównie na codziennym monitoringu zaangażowanych Wolontariuszy, w ramach programu INDID MEDIA WATCH.

 

VARIA

W tym dziale publikujemy artykuły na temat szeroko rozumianej debaty publicznej, a także wyzwaniami, które stoją przed społeczeństwem o zmieniającej się strukturze demograficznej. W tym miejscu ukazują się także recenzje wydawnicze.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas

Zastanawiasz się czy nasze czasopismo jest płatne?

Otóż nie, czasopismo do końca 2020 roku będzie można pobrać z tej strony za darmo. Wynika to z faktu, że jego wydanie zostało dofinansowane ze środków publicznych (szczegóły na dole strony). Ponieważ jest to kwartalnik, to będzie się ukazywać raz na 3 miesiące. 

Czy muszę założyć sobie konto na stronie?

Nie. Do końca roku 2020 nasze czasopismo może pobrać każdy, bez logowania się. Ponieważ jego wydawanie zostało sfinansowane ze środków publicznych – nie zobaczysz w czasopiśmie żadnych reklam ani treści sponsorowanych.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z redakcją pn-pt w godz. 8-16.

+48 509143332

Toruń, ul. Św. Katarzyny

redakcja@dyskursidialog.pl

Wydawca

Wydawcą niniejszego czasopisma jest Instytut Dyskursu i Dialogu.

Niniejsze czasopismo wydawane jest w ramach realizacji zadania „Dyskurs i Dialog. Pogłębione analizy dla lepszej debaty publicznej” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (Priorytet 4) dzięki środkom Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.