NUMER 10 (2) 2022

Opublikowane artykuły:

Michał Siekierka, „Problematyka pamięci w stosunkach polsko-ukraińskich po 1991 r. – polityka historyczna a stan edukacji i debaty publicznej w Polsce”, s. 6-25

Dyskurs&Dialog 2022/2
10.5281/zenodo.7836750

Kształtowana na podstawie doktryny Jerzego Giedroycia strategia rozwoju dwustronnych stosunków polsko-ukraińskich odegrała istotny wpływ na polską politykę historyczną, a także na kształtowanie opinii społecznej, warunkowanej strategią edukacji i dostępności oficjalnego przekazu medialnego. Wciąż aktualna dla wielu środowisk politycznych, doprowadziła do deficytu elementarnej wiedzy historycznej wśród Polaków, stosując „zasłonę milczenia” na temat niewygodnej historii polsko ukraińskiej, lecz również nie doprowadziła do stworzenia prawdziwego partnerstwa dwóch narodów ze względu na brak wspólnego przepracowania trudnej przeszłości. Artykuł stara się przybliżyć ten problem, przedstawiając 30 lat relacji między oboma państwami oraz wprowadzając do tematu zagadnienie stanu edukacji i debaty publicznej z nimi związanych.

Słowa kluczowe: polska polityka historyczna, stosunki polsko-ukraińskie, debata publiczna, edukacja

Problematyka pamięci w stosunkach polsko-ukraińskich po 1991 r. – polityka historyczna a stan edukacji i debaty publicznej w Polsce – pobierz PDF

Marek Stefan, „Koncepcje rywalizacji geopolitycznej USA z Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową w dyskursie amerykańskich elit strategicznych w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę”, s. 26-42

Dyskurs&Dialog 2022/2
10.5281/zenodo.7836726

Kryzys bezpieczeństwa w Europie, będący konsekwencją inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, przyczynił się do zintensyfikowania dyskusji w amerykańskich kręgach eksperckich i politycznych na temat optymalnej strategii, którą powinny przyjąć Stany Zjednoczone w obliczu konieczności podjęcia rywalizacji z Rosją i Chińską Republiką Ludową. Zdaniem autora artykułu w dialogu amerykańskich elit wyodrębniły się trzy główne nurty mające odmienne propozycje zarządzania rywalizacją z Moskwą i Pekinem: „hegemonistyczny”, „priorytetyzacji strategicznej” i neoizolacjonizmu. Wynik tej debaty pozostaje wciąż nierozstrzygnięty, ale zdecyduje o przyszłości miejsca USA w systemie międzynarodowym.

Słowa kluczowe: Stany Zjednoczone, Rosja, ChRL, Ukraina strategia, dyskurs, elity, geopolityka, potęga

Koncepcje rywalizacji geopolitycznej USA z Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową w dyskursie amerykańskich elit strategicznych w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę – pobierz PDF

Aleksy Szymkiewicz, „Wojna o prawdę. Metody otwartej weryfikacji, fact-checking i estetyka forensyczna — case study śledztw materiałów dezinformujących w wojnie ukraińsko-rosyjskiej” s. 44-68

Dyskurs&Dialog 2022/2
10.5281/zenodo.7836630

W artykule przedstawiono nowoczesne metody walki z dezinformacją oraz weryfikacji fałszywych informacji – fact-checking, OSINT oraz estetykę forensyczną – na podstawie analizy wybranych przykładów ze śledztw przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Demagog. W pierwszej części tekstu lapidarnie zreferowano przyczyny wzrostu znaczenia i natężenia problemu dezinformacji, a następnie opisano nowe metody ograniczania jej skali. Druga część publikacji prezentuje analizę przypadków śledztw przeprowadzonych na materiałach o charakterze dezinformującym w kwestiach związanych z wojną rosyjsko-ukraińską.

Słowa kluczowe: dezinformacja, fact-checking, osint, estetyka forensyczna, wojna rosyjsko-ukraińska, nowe media, sieć 2.0

Wojna o prawdę. Metody otwartej weryfikacji, fact-checking i estetyka forensyczna — case study śledztw materiałów dezinformujących w wojnie ukraińsko-rosyjskiej – pobierz PDF

Anita Kwiatkowska, Julia Solarz, „Wojna rosyjsko-ukraińska w tytułach medialnych – 150 dni zbrodni i humanitaryzmu”, s. 69-85

Dyskurs&Dialog 2022/2
10.5281/zenodo.7836724

Artykuł stanowi analizę treści nagłówków medialnych dotyczących wojny rosyjsko-ukraińskiej, inspirowaną Raportem podsumowującym monitoring przekazów medialnych – 150 dni wojny na/w* Ukrainie. Artykuł analizuje stosunek mediów do wojny i stron konfliktu oraz sposób wypowiadania się o sytuacji między Rosją a Ukrainą. W tekście wytłumaczono, jaki obraz obu krajów kreują polscy nadawcy medialni w tytułach swoich materiałów, a także to, w jaki sposób ukazywana jest w nich Polska. Poruszono również zagadnienie dziennikarskiej odpowiedzialności za słowo w kontekście silnie nacechowanych nagłówków.

Słowa kluczowe: wojna, konflikt, ludobójstwo, Ukraina, Rosja, nagłówki, tytuły, belki, media

Wojna rosyjsko-ukraińska w tytułach medialnych – 150 dni zbrodni i humanitaryzmu – pobierz PDF

Jakub Wojtala, Bartłomiej Różycki, „Strategie narracyjne w komunikatach prasowych polskich aktorów politycznych a sekurytyzacja wojny na Ukrainie”, s. 86-109

Dyskurs&Dialog 2022/2
10.5281/zenodo.7836808

Wybuch wojny na Ukrainie ukierunkował uwagę głównych polskich aktorów politycznych na kwestie związane z bezpieczeństwem. W niniejszym artykule przeanalizowane zostaną ich strategie narracyjne dotyczące tego tematu. Celem będzie odpowiedź na pytanie o intencje, jakie towarzyszą poruszaniu zagadnienia trwającego konfliktu przez pryzmat teorii sekurytyzacji, która może być stosowana do kształtowania określonego przekazu politycznego. Przekaz taki służyć może wpływaniu na postawy społeczne bądź też realizowaniu szerszej strategii politycznej danego aktora.

Słowa kluczowe: wojna na Ukrainie, strategie narracyjne, bezpieczeństwo, sekurytyzacja, postawy społeczne

Strategie narracyjne w komunikatach prasowych polskich aktorów politycznych a sekurytyzacja wojny na Ukrainie – pobierz PDF

 

Anzhelika Savchuk-Konarska, „Ukraińskie media prywatne i wojna: oligarchowie a biznes medialny po 24 lutego 2022 roku”, s. 110-131

Dyskurs&Dialog 2022/2
10.5281/zenodo.7836672

Własność medialna w Ukrainie od lat stanowi zainteresowanie wielu badaczy, dlatego w tym szczególnym czasie nie mogło zabraknąć analizy tego tematu. W powszechnym chaosie wojny, który zapanował w Ukrainie po 24 lutego 2022 roku, ukraińscy i zagraniczni eksperci wielokrotnie zwracali uwagę na rolę mediów. Ukraińskie media od początku wojny zaczęły działać wspólnie według jednego programu, skupionego wokół najświeższych wiadomości z frontu. Właścicielami mediów w większości są oligarchowie. Oligarchowie również stanowią część złożonego systemu medialnego Ukrainy. Tuż przed wybuchem wojny oligarchowie wyjechali, co spowodowało ogólne oburzenie. Po powrocie ludzie biznesu wypowiadali się dość bezstronnie na temat wojny. Celem przedstawionego artykułu jest zaprezentowanie wpływu wojny na ukraińskie media prywatne oraz biznes medialny.

Słowa kluczowe: Volodymyr Zelensky, oligarchowie, telewizja prywatna, Ukraina, wojna, 24 lutego 2022

Ukraińskie media prywatne i wojna: oligarchowie a biznes medialny po 24 lutego 2022 roku – pobierz PDF

Monika Sacharuk, „Wykorzystywanie techniki SOCMINT do pozyskiwania informacji w pracy współczesnego dziennikarza”, s. 133-152

Dyskurs&Dialog 2022/2
10.5281/zenodo.7836752

Artykuł porusza temat sposobu pozyskiwania danych i informacji przez dziennikarza wykorzystującego technikę SOCMINT,
a także problematykę warsztatu współczesnego dziennikarza w dobie technologii. Badany obszar dotyczy istoty roli i funkcji mediów społecznościowych w zawodzie dziennikarza. Celem jest wskazanie procesu pozyskiwania informacji na potrzeby materiałów dziennikarskich oraz ukazanie szybkości i łatwości znajdowania takich informacji dzięki mediom społecznościowym. W artykule poddano analizie artykuły bazujące na informacjach, danych i multimediach z Facebooka, Instagrama i Twittera.

Słowa kluczowe: media społecznościowe, dziennikarstwo, informacja, Facebook, Instagram, Twitter, SOCMINT

Wykorzystywanie techniki SOCMINT do pozyskiwania informacji w pracy współczesnego dziennikarza – pobierz PDF

Arkadiusz Lewandowski, „Walka o ludzkie umysły zaczyna się, zanim padną strzał”- wywiad z prof. dr. hab. Ivanem Monolatiim (Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka), s. 153-166

Dyskurs&Dialog 2022/2
10.5281/zenodo.7836833

Wywiad z prof. dr. hab. Ivanem Monolatiim (Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka) – pobierz PDF

Działy czasopisma

SOCJOLOGIA OBYWATELSKA

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami problemów społecznych w nurcie rozważań socjologicznych. Prezentujemy ich rozmaite konteksty próbując zarysować potencjalne pola rozwiązań.

 

ANALIZY DYSKURSU MEDIALNEGO

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami przekazów medialnych. Bazują one głównie na codziennym monitoringu zaangażowanych Wolontariuszy, w ramach programu INDID MEDIA WATCH.

 

VARIA

W tym dziale publikujemy artykuły na temat szeroko rozumianej debaty publicznej, a także wyzwaniami, które stoją przed społeczeństwem o zmieniającej się strukturze demograficznej. W tym miejscu ukazują się także recenzje wydawnicze.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas

Zastanawiasz się czy nasze czasopismo jest płatne?

Otóż nie, czasopismo do końca 2020 roku będzie można pobrać z tej strony za darmo. Wynika to z faktu, że jego wydanie zostało dofinansowane ze środków publicznych (szczegóły na dole strony). Ponieważ jest to kwartalnik, to będzie się ukazywać raz na 3 miesiące. 

Czy muszę założyć sobie konto na stronie?

Nie. Do końca roku 2020 nasze czasopismo może pobrać każdy, bez logowania się. Ponieważ jego wydawanie zostało sfinansowane ze środków publicznych – nie zobaczysz w czasopiśmie żadnych reklam ani treści sponsorowanych.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z redakcją pn-pt w godz. 8-16.

+48 509143332

Toruń, ul. Św. Katarzyny

redakcja@dyskursidialog.pl

Wydawca

Wydawcą niniejszego czasopisma jest Instytut Dyskursu i Dialogu.

Niniejsze czasopismo wydawane jest w ramach realizacji zadania „Dyskurs i Dialog. Pogłębione analizy dla lepszej debaty publicznej” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (Priorytet 4) dzięki środkom Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.