NUMER 1 (3) 2020

Opublikowane artykuły:

Maciej Gurtowski, „Zarządzanie cyfrowym wykluczeniem jako zasób strategiczny”, s. 9-25

Dyskurs & Dialog 2020/1
10.5281/zenodo.3747725

Obecny kryzys cywilizacji Zachodu generuje potrzebę rytuału reintegrującego społeczeństwo. Przez wieki rolę tę pełnił rytuał kozła ofiarnego. Nowoczesne technologie cyfrowe dobrze nadają się do odegrania roli współczesnego kozła ofiarnego, który zostanie zmuszony do przyznania się do winy za nasze grzechy. Nowoczesne technologie cyfrowe coraz częściej stają się obiektem różnorakich oskarżeń. Ale rytuał kozła ofiarnego kieruje się swoją własną logiką, która ostatecznie prowadzi do przebóstwienia ofiary. Jeśli chcemy odzyskać kontrolę nad postępującym procesem cyfryzacji rzeczywistości, musimy zastanowić się nad potrzebą zarządzania cyfrowym wykluczeniem. Najczęściej myśli się o nim jako o problemie społecznym. Tymczasem my proponujemy, by zacząć o nim myśleć, jak o zasobie strategicznym.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, cyfrowe uzależnienie, dyskurs, kapitalizm nadzoru, kryzys, media społecznościowe, rytuał kozła ofiarnego, technologie uzależniające, test Turinga, wykluczenie cyfrowe.

Zarządzanie cyfrowym wykluczeniem jako zasób strategiczny – pobierz PDF

Agata Wesołowska, „Między pasją a rzemiosłem. O roli (doradczej) etyki zawodowej”, s. 27-39

Dyskurs & Dialog 2020/1
10.5281/zenodo.3747708

Obecnie obserwujemy wzrost zarówno teoretycznego, jak i praktycznego zainteresowania sferą etyki zawodowej (profesjonalnej). Jest on szczególnie widoczny w tzw. zawodach zaufania publicznego oraz profesjach misyjnych. Do tych ostatnich zaliczamy funkcję doradcy zawodowego, który pełni wewnętrznie sprzeczną, konfliktową rolę, będąc niejako „zawieszonym” między żmudnym, „papierologicznym” i zbiurokratyzowanym „rzemiosłem” a „artyzmem”: pasją oraz życiowym powołaniem.

Słowa kluczowe: etyka zawodowa, aksjologia, deontologia, etologia zawodowa, doradca zawodowy

Między pasją a rzemiosłem. O roli (doradczej) etyki zawodowej – pobierz PDF

Ziemowit Socha, „Praktyczne funkcje działalności naukowej? Zapiski po kilku latach badawczej pracy na rzecz sektora publicznego. Casus świata muzycznego” s. 41-54

Dyskurs & Dialog 2020/1
10.5281/zenodo.3747733

Niniejszy tekst stanowi opis strony aplikacyjnej kilku projektów badawczych prowadzonych w latach 2013-2020. Projekty te realizowane były dla instytucji sektora kultury muzycznej w Polsce. Całość tych prac rozpatrywana jest z perspektywy socjologii obywatelskiej. Główna teza tekstu oscyluje wokół przekonanie, że tworzenie socjologii obywatelskiej może bazować na wykorzystaniu aparatu metod badań społecznych w pracy na rzecz konkretnych sektorów działalności państwowej. Podobna strategia może mieć na celu optymalizowanie funkcjonowania instytucji państwowych.

Słowa kluczowe: socjologia muzyki, badania empiryczne, socjologia obywatelska, obsługa sektora publicznego

Praktyczne funkcje działalności naukowej? Zapiski po kilku latach badawczej pracy na rzecz sektora publicznego casus świata muzycznego – pobierz PDF

Tomasz S. Markiewka, „Media internetowe – niespełnione nadzieje”, s. 59-70

Dyskurs & Dialog 2020/1
10.5281/zenodo.3747727

Autor artykułu stara się pokazać, dlaczego istnieje przepaść między teoretycznymi możliwościami, które dają media internetowe, a praktyczną realizacją tych możliwości. W teorii media internetowe dają niespotykane możliwości zdobywania wiedzy o świecie, w praktyce sprzyjają zaniżaniu jakości debaty publicznej.

Słowa kluczowe: media, internet, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, media społecznościowe, kapitalizm

Media internetowe – niespełnione nadzieje – pobierz PDF

Mateusz Bartoszewicz, „Wywieranie wpływu na opinię publiczną, czyli kilka słów o efektach działania mediów”, s. 73-85

Dyskurs & Dialog 2020/1
10.5281/zenodo.3747719

Od blisko dwudziestu lat mamy do czynienia z rewolucją internetową i dynamicznym rozwojem różnych rodzajów mediów – zarówno klasycznych, jak i serwisów społecznościowych. W takim kontekście autor postawił następujące pytanie analityczne: jakie są współcześnie podstawowe mechanizmy wpływu mediów na społeczeństwo i opinię publiczną? Opracowanie zawiera przeglądową charakterystykę trzech podstawowych modelów wpływu mediów: agenda setting, framing oraz priming. Rozważania ujęto przede wszystkim w kategoriach medioznawczo-politologicznych.

Słowa kluczowe: media, opinia publiczna, agenda setting, framing, priming

Wywieranie wpływu na opinię publiczną, czyli kilka słów o efektach działania mediów – pobierz PDF

Anna Kalinowska, „User senior: praktyki (post)medialne seniorów w kontekście doświadczenia zwrotu cyfrowego/(digitalnego)”, s. 89-103

Dyskurs & Dialog 2020/1
10.5281/zenodo.3747715

Proponowany tekst jest próbą uchwycenia narracji pojmowania przez współczesnych seniorów przemian technologicznych, jakie towarzyszą cyfryzacji i usieciowieniu życia codziennego. Cytowany materiał pochodzi z autorskiego projektu badawczego realizowanego na potrzeby pracy doktorskiej dotyczącej praktyk medialnych w kontekście pojęcia wytwarzania „siebie” i cyfrowej kontroli jednostki. Badania poruszyły jednak o wiele większe spectrum zagadnień, pojawiających się w zestawieniu refleksji nad narzędziami analogowymi i ich cyfrowymi odpowiednikami. Obszary analizy – w tym analizy dyskursu medialnego – odkrywają samoocenę seniorów na temat własnych kompetencji medialnych. Rozwój wiedzy nad tym zagadnieniem może w przyszłości pomóc w edukacji medialnej czy też zmniejszaniu dystansu w tzw. generation gap nie tylko w kontekście korzystania z technologii.

Słowa kluczowe: użytkownik senior, kompetencje cyfrowe, praktyki medialne, narzędzia analogowe i cyfrowe, usieciowienie

User senior: praktyki (post)medialne seniorów w kontekście doświadczenia zwrotu cyfrowego/(digitalnego) – pobierz PDF

Wiktor Nowak, „Fake news w czasach zarazy”, s. 105-118

Dyskurs & Dialog 2020/1
10.5281/zenodo.3747723

Artykuł podejmuje temat fałszywych informacji związanych ze światową pandemią koronawirusa. Autor przeprowadza przegląd najpopularniejszych światowych fake newsów i pokazuje metody stosowane przez International Fact-Checking Network do walki z nimi. Dokonuje również podziału najczęściej rozpowszechnianych fake newsów obecnych w Polsce i stara się odpowiedzieć na pytania, po co i dlaczego są tworzone. Przekazuje również najskuteczniejsze metody walki z nimi.

Słowa kluczowe: koronawirus, fake news, fact-checking, fałszywe informacje, social media, oszustwa, media

Fake news w czasach zarazy – pobierz PDF

Dagmara Sidyk, „Enklawy w Facebookistanie. W jaki sposób cyfrowy gigant zamyka swoich użytkowników w bańkach filtrujących informacje?”, s. 123-138

Dyskurs & Dialog 2020/1
10.5281/zenodo.3747721

Artykuł podejmuje zagadnienie baniek filtrujących informacje w świecie mediów cyfrowych. Poprzez liczne odwołania do wiodących teorii socjologiczno-medioznawczych w tekście omówiono zarys zjawiska dopasowywania treści do preferencji użytkowników na przykładzie działań podejmowanych przez Facebooka, wiodący serwis społecznościowy.

Słowa kluczowe: media społecznościowe, Facebook, bańka filtrująca, kabina pogłosowa

Enklawy w Facebookistanie. W jaki sposób cyfrowy gigant zamyka swoich użytkowników w bańkach filtrujących informacje? – pobierz PDF

Działy czasopisma

SOCJOLOGIA OBYWATELSKA

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami problemów społecznych w nurcie rozważań socjologicznych. Prezentujemy ich rozmaite konteksty próbując zarysować potencjalne pola rozwiązań.

 

ANALIZY DYSKURSU MEDIALNEGO

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami przekazów medialnych. Bazują one głównie na codziennym monitoringu zaangażowanych Wolontariuszy, w ramach programu INDID MEDIA WATCH.

 

VARIA

W tym dziale publikujemy artykuły na temat szeroko rozumianej debaty publicznej, a także wyzwaniami, które stoją przed społeczeństwem o zmieniającej się strukturze demograficznej. W tym miejscu ukazują się także recenzje wydawnicze.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas

Zastanawiasz się czy nasze czasopismo jest płatne?

Otóż nie, czasopismo do końca 2020 roku będzie można pobrać z tej strony za darmo. Wynika to z faktu, że jego wydanie zostało dofinansowane ze środków publicznych (szczegóły na dole strony). Ponieważ jest to kwartalnik, to będzie się ukazywać raz na 3 miesiące. 

Czy muszę założyć sobie konto na stronie?

Nie. Do końca roku 2020 nasze czasopismo może pobrać każdy, bez logowania się. Ponieważ jego wydawanie zostało sfinansowane ze środków publicznych – nie zobaczysz w czasopiśmie żadnych reklam ani treści sponsorowanych.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z redakcją pn-pt w godz. 8-16.

+48 509143332

Toruń, ul. Św. Katarzyny

redakcja@dyskursidialog.pl

Wydawca

Wydawcą niniejszego czasopisma jest Instytut Dyskursu i Dialogu.

Niniejsze czasopismo wydawane jest w ramach realizacji zadania „Dyskurs i Dialog. Pogłębione analizy dla lepszej debaty publicznej” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (Priorytet 4) dzięki środkom Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.