NUMER 2 (8) 2021

Opublikowane artykuły:

Arkadiusz Lewandowski, „Imitacja, deprywacja, kontrrewolucja… W poszukiwaniu nieoczywistych źródeł wojny plemion?”, s. 9-26

Dyskurs & Dialog 2021/2
10.5281/zenodo.6587340

Artykuł stanowi w pierwszej kolejności wyjaśnienie znaczenia pojęć takich jak deprywacja oraz Polityka Imitacji, a następnie określenia ich potencjalnego wpływu na zjawisko wojny plemion. Problemem badawczym jest pytanie, czy związane z kryzysem demokracji kategorie polityki imitacji i względnej deprywacji mogą stanowić jedno z źródeł wojny plemion, oraz w jaki sposób owo powiązanie mogłoby się realizować. Problem analizowany jest w kontekście procesu określanego mianem kontrrewolucji względem przemian, jakie nastąpiły po 1989 roku.

Słowa kluczowe: deprywacja, polityka imitacji, populizm

Imitacja, deprywacja, kontrrewolucja… W poszukiwaniu nieoczywistych źródeł wojny plemion? – pobierz PDF

Arkadiusz Bednarczuk „Plastyczne formy manifestacji trybalizmu na przykładzie pomnika ofiar katastrofy pod Smoleńskiem”, s. 27-43

Dyskurs & Dialog 2021/2
10.5281/zenodo.6587358

W artykule została omówiona rola pomników jako form symbolicznych współczesnych społeczności o charakterze plemiennym. Na przykładzie pomnika poświęconego pamięci ofiar tragedii pod Smoleńskiem zauważono, że wobec braku w przestrzeni publicznej dominującego ładu symbolicznego, współczesne polskie plemiona nie tworzą własnych, konkurencyjnych form symbolicznych.

Słowa kluczowe: pomnik, trybalizm, formy symboliczne

Plastyczne formy manifestacji trybalizmu na przykładzie Pomnika Ofiar katastrofy pod Smoleńskiem – pobierz PDF

Piotr Trudnowski, „Pokolenie jesiennego protestu. Co o nim wiemy?” s. 45-59

Dyskurs & Dialog 2021/2
10.5281/zenodo.6587365

Polityczna polaryzacja, gwałtowny wzrost lewicowych autoidentyfikacji, powszechna niechęć do formacji rządzącej, negatywne przeżywanie przymusowej izolacji, skokowy wzrost wskaźników laicyzacji, wreszcie ponadstandardowo wysoka aktywność w czasie wyborów prezydenckich – to kilka kluczowych zmiennych dotykających najmłodszych Polaków, które potwierdzane sondażami opinii społecznej pozwalają nam spojrzeć na radykalizm jesiennych protestów w szerszym kontekście.

Słowa kluczowe: masowe, zdecentralizowane, ponadpartyjne, pokoleniowe

Pokolenie jesiennego protestu. Co o nim wiemy? – pobierz PDF

Wiktor Nowak, „Bańka filtrująca, bańka wyboru a bańka informacyjna. Próba podziału, definicji i analizy zjawisk.”, s. 64-78

Dyskurs & Dialog 2021/2
10.5281/zenodo.6587376

Artykuł porusza temat bańki informacyjnej oraz różnego tłumaczenia angielskiego pojęcia filter bubbles. Proponuje podział na bańkę filtrującą i bańkę wyboru, które wspólnie tworzą bańkę informacyjną. Ponadto analizuje zalety i wady poszczególnych baniek. Badaniu zostały poddane komentarze internautów na portalach i pod postami na Facebooku, „Gazecie Wyborczej” oraz wPolityce.pl w celu sprawdzenia różnic i podobieństw pomiędzy bańką liberalną i konserwatywną oraz bańką wyboru i filtrującą.

Słowa kluczowe: bańka informacyjna, bańka filtrująca, bańka wyboru, Gazeta Wyborcza, wPolityce.pl

Bańka filtrująca, bańka wyboru a bańka informacyjna. Próba podziału, definicji i analizy zjawisk. – pobierz PDF

Natalia Janina Góraleczko, „Wybrane mechanizmy manipulacji wykorzystane przy Kampanii Prezydenckiej w 2020r. w Polsce”, s. 79-106

Dyskurs & Dialog 2021/2
10.5281/zenodo.6587370

Media oddziałują na politykę w takim stopniu, że często są określane czwartą władzą oraz podmiotem, który definiuje pole polityki. Jako, że stanowią główne źródło informacji odbiorców to potrafią kreować rzeczywistość. Techniki manipulacyjne wykorzystywane przez mass media są szczególnie widoczne w trakcie trwania kampanii wyborczych, ponieważ pełnią wtedy rolę głównego pośrednika między wyborcami a politykami. Ze względu na to, że w wyborach prezydenckich rywalizują ze sobą jednostkowi przedstawiciele, można dokładnie scharakteryzować użyte przez media techniki manipulacyjne.

Słowa kluczowe: kampania prezydencka 2020, manipulacja w mediach, polityzacja mediów

Wybrane mechanizmy manipulacji wykorzystane przy Kampanii Prezydenckiej w 2020r. w Polsce – pobierz PDF

Filip A. Gołębiewski, „Wojny nowoczesnych plemion” – wywiad z profesorem Michałem Pawłem Markowskim”, s. 109-126

Dyskurs & Dialog 2021/2
10.5281/zenodo.6587383

To mnie zawsze zdumiewało: skłonność intelektualistów walczących o przemiany w świecie do traktowania własnego języka, własnej ideologii (nie ma ideologii bez języka, za pomocą którego się ją tłumaczy) jako jedynego możliwego narzędzia zmiany.

Wojny nowoczesnych plemion” – wywiad z profesorem Michałem Pawłem Markowskim – pobierz PDF

Monika Kwiecińska-Zdrenka, Łukasz Matelski, Szymon Sentkowski, Weronika Skrzyńska, Marcin T. Zdrenka, „O niewidocznych przeszkodach dialogu i próbie jego ocalenia”, s. 127-151

Dyskurs & Dialog 2021/2
10.5281/zenodo.6587351

W finale artykułu Katarzyny i Andrzeja Zybertowiczów poruszającego kwestię tzw. Czarnego Protestu sformułowano zaproszenie do dyskusji. Postanowiliśmy wyjść temu zaproszeniu naprzeciw, tym bardziej po rozpoznaniu, że warunki prowadzenia dialogu w ramach wytyczonych przez tekst Zybertowiczów zostały mocno nadwyrężone. Dlatego nasza wypowiedź skupia się przede wszystkim na rozpoznaniu kluczowych trudności, które – w naszej ocenie – w poważnym stopniu utrudniają dialog na temat kwestii stanu prawnego dopuszczalności aborcji i związanych z tym protestów. Wskazujemy pięć postaci różnorodnego „osłabiania” w omawianym tekście pozycji rozmówcy. Są to: 1. paternalizm akademicki lub naukowy, 2. tak zwany przywilej „władców dyskursu”, 3. problematyczność rzekomej faktualności, 4. problem domniemanej „niewinności” języka oraz 5. przesadnie kasandryczny charakter diagnozy znamion upadku europejskiej kultury. Po rozpoznaniu tych trudności, jako propozycję ich przezwyciężenia poddajemy pod rozwagę zapożyczoną z „Ćwiczeń Duchowych” św. Ignacego Loyoli formułę „Presupponendum”, czyli czterech warunków prowadzenia dialogu. Są nimi: dążenie do ratowania wypowiedzi adwersarza, podjęcie wysiłku hermeneutycznego, dążenie do poprawy rozmówcy oraz jego „ocalenie”.

O niewidocznych przeszkodach dialogu i próbie jego ocalenia – pobierz PDF

Paweł Bohuszewicz, „Na marginesie książki Petera Pomerantseva „To nie jest propaganda. Przygody na wojnie z rzeczywistościa” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020)”, s. 154-172

Dyskurs & Dialog 2021/2
10.5281/zenodo.6587346

Recenzja książki.
Słowa kluczowe: Nowe media, propaganda, polityka, władza, media społecznościowe, Rosja, wojna hybrydowa

Na marginesie książki Petera Pomerantseva „To nie jest propaganda. Przygody na wojnie z rzeczywistościa” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020) – pobierz PDF

Działy czasopisma

SOCJOLOGIA OBYWATELSKA

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami problemów społecznych w nurcie rozważań socjologicznych. Prezentujemy ich rozmaite konteksty próbując zarysować potencjalne pola rozwiązań.

 

ANALIZY DYSKURSU MEDIALNEGO

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami przekazów medialnych. Bazują one głównie na codziennym monitoringu zaangażowanych Wolontariuszy, w ramach programu INDID MEDIA WATCH.

 

VARIA

W tym dziale publikujemy artykuły na temat szeroko rozumianej debaty publicznej, a także wyzwaniami, które stoją przed społeczeństwem o zmieniającej się strukturze demograficznej. W tym miejscu ukazują się także recenzje wydawnicze.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas

Zastanawiasz się czy nasze czasopismo jest płatne?

Otóż nie, czasopismo do końca 2020 roku będzie można pobrać z tej strony za darmo. Wynika to z faktu, że jego wydanie zostało dofinansowane ze środków publicznych (szczegóły na dole strony). Ponieważ jest to kwartalnik, to będzie się ukazywać raz na 3 miesiące. 

Czy muszę założyć sobie konto na stronie?

Nie. Do końca roku 2020 nasze czasopismo może pobrać każdy, bez logowania się. Ponieważ jego wydawanie zostało sfinansowane ze środków publicznych – nie zobaczysz w czasopiśmie żadnych reklam ani treści sponsorowanych.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z redakcją pn-pt w godz. 8-16.

+48 509143332

Toruń, ul. Św. Katarzyny

redakcja@dyskursidialog.pl

Wydawca

Wydawcą niniejszego czasopisma jest Instytut Dyskursu i Dialogu.

Niniejsze czasopismo wydawane jest w ramach realizacji zadania „Dyskurs i Dialog. Pogłębione analizy dla lepszej debaty publicznej” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (Priorytet 4) dzięki środkom Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.