CALL FOR PAPERS

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JEŚLI CHCESZ OPUBLIKOWAĆ SWÓJ TEKST

Call for Papers

„Dyskurs & Dialog” nr 1 (7) 2021

Języki/praktyki protestu – projekt numeru monograficznego

Burzliwe wydarzenia, będące reakcją na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020, pod wieloma względami stanowiły nowe zjawiska społeczne. Był to pierwszy w dziejach III RP tak liczny protest, zdominowany przez osoby młode, głównie kobiety, odróżniający się od innych tego rodzaju wydarzeń przede wszystkim w zakresie użytych środków wyrazu – głównie językowych – oraz towarzyszących im praktyk społecznych. To właśnie chcielibyśmy uczynić wiodącym przedmiotem zainteresowania w nadchodzącym numerze „Dyskursu & Dialogu”. 

Interesować nas jednak będą także języki i praktyki związane z innymi protestami, tak w Polsce, jak i w innych krajach, ponieważ coraz wyraźniej zdajemy sobie sprawę, że istnieje coś wspólnego między ruchem Occupy Wall Street, Arabską Wiosną czy Czarnym Protestem (choćby opisywane przez Sivę Vaidanathana w książce Antisocial Media. Jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji „luźne uspołecznienie” części z nich).

Proponujemy przyszłym Autorom następujące zagadnienia:

 • Sposoby etykietowania/nazywania przeciwnika w proteście (dehumanizacja, stereotypizacja, ironia i inne)
 • Luźne uspołecznienie „nowych protestów” – czy musi oznaczać ich efemeryczność?
 • Nowe media i „nowe protesty”
 • Wulgarność, poetyckość, ironia, czyli o języku nowych protestów
 • Boomersi kontra pokolenie ‘Z’ czyli rozważania z nurtu socjologii protestów
 • Społeczne praktyki protestu (zajmowanie przestrzeni publicznej, social distancing, napisy na pomnikach/budynkach, itp.)
 • Protesty w kontekście socjologii prawa – problem legitymizacji sądownictwa konstytucyjnego z perspektywy społecznej
 • Praktyki dyskursywne organizacji religijnych (zwłaszcza Kościoła katolickiego) wobec przeciwniczek wyroku Trybunału Konstytucyjnego
 • Praktyki dyskursywne protestujących (zwłaszcza Strajku Kobiet) wobec Kościoła katolickiego w Polsce
 • Protesty kobiet – geneza gniewu
 • Wulgarność jako nowa podmiotowość czy jedynie jej iluzja?
 • Patriarchat, kościół, konserwatyzm – czy faktycznie chodzi tylko o wyrok Trybunału Konstytucyjnego?
 • Konstruowanie wroga w proteście: wróg realny vs wróg urojony

Jesteśmy także otwarci na propozycje własne Autorów – w zakresie nowych tematów mieszczących się w formule numeru czasopisma. Redakcja wyraźnie zaznacza, że w numerze zamierza opublikować zarówno teksty Autorów/ek przychylnych ostatnim protestom jak i im się sprzeciwiającym.

Ostateczny termin nadsyłania tekstów: 31.01.2021

Dla Autorów/ek przewidziane zostały wynagrodzenia za publikację – po pozytywnym przejściu procesu recenzyjnego. Wszystkich zainteresowanych publikacją w naszym kwartalniku prosimy o jak najszybszy kontakt z Redakcją w celu omówienia szczegółów współpracy na: redakcja@dyskursidialog.org 

Ogólne zasady publikacji artykułu w naszym czasopiśmie:

Każdy, kto czuje się na siłach może opublikować tekst do jednego z trzech działów czasopisma „Dyskurs & Dialog”:

 1. Socjologia Obywatelska
 2. Analizy Dyskursu Medialnego
 3. Senior Mądry, Aktywny, Roztropny i Twórczy (SMART)

Można też opublikować tekst do działu „Varia”, czyli taki, który nie mieści się w żadnym z trzech powyższych działów, ale w jakiś sposób wiąże się z problematyką debaty publicznej. Poniżej znajdziecie wymogi edytorskie dla autorów.

Dla autorów, którzy pozytywnie przejdą procedurę recenzyjną przewidziane jest wynagrodzenie. Zapraszamy do współpracy przede wszystkim akademików, osoby zajmujące się badaniami, aktywistów, przedstawicieli think-tanków, ale także pozostałe osoby, które mają lekkie pióro i chciałyby spróbować opublikować tekst naukowy z domieszką publicystyki. Czasopismo jest recenzowane i każdy opublikowany tekst będzie miał przydzielony nr DOI. Wszystkich zainteresowanych opublikowaniem tekstu prosimy o wcześniejszy kontakt z redakcją: redakcja@dyskursidialog.org.

Call for Papers

W poniższym dokumencie znajdziesz wszelkie merytoryczne informacje i sugestie nt. sposobów opublikowania tekstu w czasopiśmie „Dyskurs & Dialog”. Wskazówki odnoszą się do każdego z trzech działów czasopisma.

POBIERZ

Wymogi edytorskie

W tym dokumencie zawarte są wszelkie wymogi edytorskie dla autorów. Zapoznaj się z nim dokładnie, aby wiedzieć jak formułować przypisy, ile znaków zawrzeć oraz wszystkie pozostałe detale.

POBIERZ

WAŻNE! Informacje około-tekstowe

Wraz z treścią artykułu należy przesłać informacje około-tekstowe za pomocą pliku, który można pobrać poniżej. Prosimy zatem autorów o przesłanie w osobnych plikach: (1) treści artykułu, (2) informacji około-tekstowych, a także (3) zdjęć.

POBIERZ

Formatka recenzyjna

Zamieszczona formatka recenzyjna pokazuje jakie wymogi musi spełnić tekst, aby zostać przyjętym do druku. Zapoznaj się z nią, aby wiedzieć jak skonstruować swój tekst.

Pobierz w formacie WORD

Pobierz w formacie PDF

Działy czasopisma

SOCJOLOGIA OBYWATELSKA

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami problemów społecznych w nurcie rozważań socjologicznych. Prezentujemy ich rozmaite konteksty próbując zarysować potencjalne pola rozwiązań.

ANALIZY DYSKURSU MEDIALNEGO

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami przekazów medialnych. Bazują one głównie na codziennym monitoringu zaangażowanych Wolontariuszy, w ramach programu INDID MEDIA WATCH.

SENIOR MĄDRY, AKTYWNY, ROZTROPNY I TWÓRCZY

W tym dziale publikujemy artykuły na temat osób starszych i rozmaitych kontekstów ich funkcjonowania: angażowania w kulturę, działań aktywizacyjnych, ale także czyhających na seniorów zagrożeń.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas

Zastanawiasz się czy nasze czasopismo jest płatne?

Otóż nie, czasopismo do końca 2020 roku będzie można pobrać z tej strony za darmo. Wynika to z faktu, że jego wydanie zostało dofinansowane ze środków publicznych (szczegóły na dole strony). Ponieważ jest to kwartalnik, to będzie się ukazywać raz na 3 miesiące. 

Czy muszę założyć sobie konto na stronie?

Nie. Do końca roku 2020 nasze czasopismo może pobrać każdy, bez logowania się. Ponieważ jego wydawanie zostało sfinansowane ze środków publicznych – nie zobaczysz w czasopiśmie żadnych reklam ani treści sponsorowanych.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z redakcją pn-pt w godz. 8-16.

(56) 000 00 00

Toruń, ul. Św. Katarzyny

redakcja@dyskursidialog.pl

Wydawca

Wydawcą niniejszego czasopisma jest Instytut Dyskursu i Dialogu.

Niniejsze czasopismo wydawane jest w ramach realizacji zadania „Dyskurs i Dialog. Pogłębione analizy dla lepszej debaty publicznej” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (Priorytet 4) dzięki środkom Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.