NUMER 2 (4) 2020

Opublikowane artykuły:

Dominika Urzędowska, Joanna Suchomska, „Feministki w sieci. Nowe media w działaniach przeciwko ograniczaniu praw kobiet w Polsce”, s. 9-24

Dyskurs & Dialog 2020/2
DOI 10.5281/zenodo.3946532

Artykuł podejmuje kwestie funkcjonowania nowych ruchów społecznych na przykładzie działań podejmowanych w obronie praw reprodukcyjnych i dostępu do edukacji seksualnej w Polsce w latach 2016-2020. Szczególną uwagę zwracamy na rolę nowych mediów w kształtowaniu się, organizacji i działaniach społeczeństwa obywatelskiego. Opierając się na własnych aktywistycznych doświadczeniach, wywiadach z działaczkami ruchu oraz analizie danych, opisujemy, dlaczego ruch feministyczny w Polsce możemy nazwać usieciowionym ruchem społecznym i jakie ma to znaczenie dla jego funkcjonowania.

Słowa kluczowe: nowe ruchy społeczne, usieciowione ruchy społeczne, nowe media, działalność obywatelska, feminizm, prawa kobiet

Feministki w sieci. Nowe media w działaniach przeciwko ograniczaniu praw kobiet w Polsce – pobierz PDF

Ziemowit Socha, „Dwa obrazki z muzycznych okolic pandemii (z ziemi włoskiej do Polski)”, s. 27-41

Dyskurs & Dialog 2020/2
DOI 10.5281/zenodo.3946529

Pandemia COVID-19 poskutkowała wprowadzeniem obostrzeń co do przemieszczania się w wielu krajach. Z dnia na dzień zaciągnięto hamulec w rozpędzonym pociągu życia społecznego. Miało to przede wszystkim skutki gospodarcze, ale nowa sytuacja nie ominęła sfery kultury muzycznej. Pierwszym muzycznym symptomem były tu koncerty balkonowe we Włoszech. W Polsce skutki te przybrały formę – udział wielu zawodowych artystów, celebrytów i polityków w wyzwaniu hot16challenge. Dwa wybrane do analizy przypadki – jak spróbuję przekonać – obrazują dwa sposoby funkcjonowania muzyki w różnych społeczeństwach.

Słowa kluczowe: socjologia muzyki, interpretacja kultury, pandemia, COVID-19, #hot16challenge

Dwa obrazki z muzycznych okolic pandemii (z ziemi włoskiej do Polski) – pobierz PDF

Remigiusz Okraska, „Bomba z teraźniejszym zapłonem. Kilka uwag o prekaryzacji pracy w dobie pandemii” s. 43-59

Dyskurs & Dialog 2020/2
10.5281/zenodo.3946538

Oprócz wielu innych słabości gospodarki liberalno-peryferyjnej pandemia koronawirusa obnażyła jeszcze i tę, którą można nazwać upadkiem mitów związanych z prekarną, „śmieciową” czy elastyczną formułą zatrudnienia. Jak w soczewce skupia się w tej kwestii wiele słabości państwa polskiego. Zarówno tych, które wprost dotyczą stosunku pracy i ochrony pracowników, jak i szerszych, systemowych, świadczących o mizernej kondycji prawodawstwa i jego egzekwowania, niedoborach ładu instytucjonalnego, złudnym wsparciu obywateli przez państwo itp.

Słowa kluczowe: prekariat, umowy śmieciowe, prawa pracownicze, rynek pracy, pracownicy

Bomba z teraźniejszym zapłonem. Kilka uwag o prekaryzacji pracy w dobie pandemii – pobierz PDF

Katarzyna Julia Kowalska, Łukasz Kowalski, „Problematyka wykorzystania analizy przekazów medialnych przy projektowaniu zajęć ze studentami kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej”, s. 63-74

Dyskurs & Dialog 2020/2
10.5281/zenodo.3946560

Zajęcia dla studentów kierunków dziennikarstwo i komunikacja społeczna mogą być oparte o wykorzystanie w warsztatach analizy danych i przekazów medialnych oraz wykorzystanie dostępnych gotowych opracowań poświęconych tej tematyce autorstwa organizacji pozarządowych stojących na straży jakości polskiego przekazu medialnego i pracy dziennikarskiej. Pokazanie przyszłym dziennikarzom i specjalistom ds. mediów możliwości wykorzystania dostępnych analiz treści medialnych, jak również omówienie narzędzia jakim jest sama analiza przekazów, może znacząco wpłynąć w przyszłości na ich zawodowy warsztat, a tym samym przełożyć się na poziom informacji przekazywanych społeczeństwu. Zaproponowane przez Autorów scenariusze zajęć mogą posłużyć jako inspiracja do przeprowadzenia aktywizujących uczestników warsztatów.

Słowa kluczowe: dziennikarstwo, edukacja wyższa, szkolenia, przekazy medialne, zajęcia zdalne, praca w grupie

Problematyka wykorzystania analizy przekazów medialnych przy projektowaniu zajęć ze studentami kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej – pobierz PDF

Marlena Sztyber, „Misja, służba, posłannictwo – o zawodzie dziennikarza we współczesnym świecie”, s. 77-88

Dyskurs & Dialog 2020/2
10.5281/zenodo.3946543

Autorka stawia pytanie, czy we współczesnych mediach jest miejsce dla etyki dziennikarskiej. Rozpoczyna od rozważań na temat relacji między prawem i etyką, a następnie przechodzi do omówienia najważniejszych zasad, które nakładają na dziennikarzy kodeksy etyczne. Autorka wskazuje także inicjatywy podejmowane przez media, których celem jest zapewnienie odpowiednich standardów etycznych w poszczególnych redakcjach.

Słowa kluczowe: etyka dziennikarska, prawo, Rada Etyki Mediów

Misja, służba, posłannictwo – o zawodzie dziennikarza we współczesnym świecie – pobierz PDF

Ewelina Florczak, Łukasz Salwarowski, „Kampania Solidarni z seniorami – razem damy radę – przeciwdziałanie oszustom w dobie koronawirusa”, s. 93-105

Dyskurs & Dialog 2020/2
10.5281/zenodo.3946550

Artykuł przedstawia problem związany z oszustwami i wyłudzeniami skierowanymi do osób starszych. Szczególnie został zaznaczony problem oszustw w okresie koronawirusa. Zostały nakreślone najczęstsze metody stosowane przez przestępców. Następnie autorzy odnieśli się do 6 metod psychomanipulacji, które wykorzystywane są podczas wyłudzeń na seniorach. Kolejną częścią artykułu jest przedstawienie kampanii „Solidarni z Seniorami – razem damy radę”, w ramach której Stowarzyszenie MANKO/ Głos Seniora wspiera seniorów w okresie koronawirusa, a także edukuje ich i ostrzega przed oszustwami i wyłudzeniami.

Słowa kluczowe: seniorzy, oszustwa ekonomiczne, oszustwa w dobie koronawirusa, kampania „Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę”

Kampania „Solidarni z seniorami – razem damy radę” – przeciwdziałanie oszustom w dobie koronawirusa – pobierz PDF

Kiriakos Chatzipentidis, „Biblioterapia reminiscencyjna osób starszych i możliwość jej zastosowania podczas epidemii Covid-19”, s. 107-117

Dyskurs & Dialog 2020/2
10.5281/zenodo.3946552

Biblioterapia reminiscencyjna to oparta o wspomnienia forma terapii czytelniczej przeznaczona dla osób starszych. Mechanizm biblioterapii opiera się na trzech zależnych od siebie etapach: identyfikacji, katharsis oraz wglądu w siebie. Tematy reminiscencyjne są ułożone w porządku chronologicznym, wspominanie historii życia wzmacnia pamięć osób starszych, umożliwia ekspresję emocji oraz poprawia dobrostan psychiczny. Biblioterapia reminiscencyjna podczas epidemii COVID-19, mając na uwadze swoją skuteczność, powinna zmienić formę na teleterapię, skoncentrować się na terapii indywidualnej bądź terapii par, oraz opierać się na ustandaryzowanym programie biblioterapeutycznym.

Słowa kluczowe: biblioterapia, biblioterapia reminiscencyjna, czytelnicza terapia wspomnieniowa, teleterapia, terapia zdalna, epidemia COVID-19

Biblioterapia reminiscencyjna osób starszych i możliwość jej zastosowania podczas epidemii Covid-19 – pobierz PDF

Michał Rydlewski, „Praktyki terapeutyczne jako kapitalistyczne techniki siebie. Psychologizacja jako prywatyzacja problemów psychicznych”, s. 121-142

Dyskurs & Dialog 2020/2
10.5281/zenodo.3946541

W swoim artykule chciałbym pokazać kilka przykładów, zarówno z obszaru psychologii profesjonalnej, jak i psychologii popularnej, pokazujących desocjalizacyjny (odspołeczniający) i depolityzacyjny (odpolityczniający) wymiar tych praktyk realizowanych przez poszczególne osoby, które dzięki odpowiednim narzędziom (to słowo bardzo modne w popularnych praktykach terapeutycznych), dają możliwość, czy nadzieję na tę możliwość, „ulepszenia siebie”, tworzenia „lepszej wersji siebie”, jak mówi popularne hasło reklamowe.

Słowa kluczowe: kapitalizm, neoliberalizm, techniki terapeutyczne, techniki siebie, Foucault, Fisher

Praktyki terapeutyczne jako kapitalistyczne techniki siebie. Psychologizacja jako prywatyzacja problemów psychicznych – pobierz PDF

Działy czasopisma

SOCJOLOGIA OBYWATELSKA

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami problemów społecznych w nurcie rozważań socjologicznych. Prezentujemy ich rozmaite konteksty próbując zarysować potencjalne pola rozwiązań.

 

ANALIZY DYSKURSU MEDIALNEGO

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami przekazów medialnych. Bazują one głównie na codziennym monitoringu zaangażowanych Wolontariuszy, w ramach programu INDID MEDIA WATCH.

 

VARIA

W tym dziale publikujemy artykuły na temat szeroko rozumianej debaty publicznej, a także wyzwaniami, które stoją przed społeczeństwem o zmieniającej się strukturze demograficznej. W tym miejscu ukazują się także recenzje wydawnicze.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas

Zastanawiasz się czy nasze czasopismo jest płatne?

Otóż nie, czasopismo do końca 2020 roku będzie można pobrać z tej strony za darmo. Wynika to z faktu, że jego wydanie zostało dofinansowane ze środków publicznych (szczegóły na dole strony). Ponieważ jest to kwartalnik, to będzie się ukazywać raz na 3 miesiące. 

Czy muszę założyć sobie konto na stronie?

Nie. Do końca roku 2020 nasze czasopismo może pobrać każdy, bez logowania się. Ponieważ jego wydawanie zostało sfinansowane ze środków publicznych – nie zobaczysz w czasopiśmie żadnych reklam ani treści sponsorowanych.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z redakcją pn-pt w godz. 8-16.

+48 509143332

Toruń, ul. Św. Katarzyny

redakcja@dyskursidialog.pl

Wydawca

Wydawcą niniejszego czasopisma jest Instytut Dyskursu i Dialogu.

Niniejsze czasopismo wydawane jest w ramach realizacji zadania „Dyskurs i Dialog. Pogłębione analizy dla lepszej debaty publicznej” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (Priorytet 4) dzięki środkom Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.