NUMER 9 (1) 2022

Opublikowane artykuły:

Bogdan Balicki, „Odmowa komunikowania jako narzędzie w organizacji społecznej. Prolegomena”, s. 9-24

Dyskurs & Dialog 2022/1
10.5281/zenodo.7415479

Esej podejmuje próbę zdefiniowania szczególnego elementu organizacji komunikacji społecznej, mianowicie odmowy komunikowania. Autor, wychodząc z systemowo-konstruktywistycznej perspektywy, definiuje zjawisko odmowy komunikowania jako element gwarantujący stabilność konstruktów właściwych społecznościom opartym o tożsamość grupową bądź kulturową.

Słowa kluczowe: organizacja społeczna, komunikacja, odmowa komunikowania, tożsamość społeczna

Odmowa komunikowania jako narzędzie w organizacji społecznej. Prolegomena – pobierz PDF

Paweł Wiktor Ryś, „Rasizm klasowy i terminy pokrewne. Próba uporządkowania pojęć”, s. 25-45

Dyskurs & Dialog 2022/1
10.5281/zenodo.7415487

W artykule omawia się kręgi semantyczne pojęcia rasizm klasowy (zwłaszcza w ujęciu Étienne’a Balibara i Enza Traversa) oraz zestawia się ten termin z innymi, pokrewnymi kategoriami: szlacheckim protorasizmem stanowym, dehumanizacją, rasizmem inteligencji (wg Pierre’a Bourdieu), rasizmem kulturowym (wg Jamesa M. Blauta), akulturacją (wg Piera Paola Pasoliniego), klasizmem i chamofobią. Wskazanie podobieństw i różnic służyć ma zwiększeniu pojęciowej precyzji, a co za tym idzie usprawnieniu komunikatywności debaty publicznej.

Słowa kluczowe: rasizm klasowy, szlachecki protorasizm stanowy, dehumanizacja, wykluczenie społeczne

Rasizm klasowy i terminy pokrewne. Próba uporządkowania pojęć – pobierz PDF

Arkadiusz Lewandowski, „Populistyczny wyborca jako obiekt demoliberalnego wykluczenia. Przyczynek do dyskusji” s. 47-64

Dyskurs & Dialog 2022/1
10.5281/zenodo.7415495

Polityczna polaryzacja, gwałtowny wzrost lewicowych autoidentyfikacji, powszechna niechęć do formacji rządzącej, negatywne przeżywanie przymusowej izolacji, skokowy wzrost wskaźników laicyzacji, wreszcie ponadstandardowo wysoka aktywność w czasie wyborów prezydenckich – to kilka kluczowych zmiennych dotykających najmłodszych Polaków, które potwierdzane sondażami opinii społecznej pozwalają nam spojrzeć na radykalizm jesiennych protestów w szerszym kontekście.

Słowa kluczowe: : elektorat populistyczny, demokracja elitarystyczna, wykluczenie, technokratyzacja

Populistyczny wyborca jako obiekt demoliberalnego wykluczenia. Przyczynek do dyskusji – pobierz PDF

Sebastian Tauer, „Fantasy w Polsce i problem wykluczenia”, s. 65-81

Dyskurs & Dialog 2022/1
10.5281/zenodo.7415501

Fantasy jest obecnie jednym z najpopularniejszych gatunków literackich. W artykule przeanalizowano wykluczenia występujące wokół tego nurtu. Refleksja ta dotyczy płaszczyzny akademickiej (pomijanie fantasy w naukowym dyskursie), autorskiej (wykluczanie autorów przez fandom i członków fandomu przez autorów) oraz fandomowej (wzajemne wykluczanie członków fandomu). Wnioskiem płynącym z artykułu jest, że w wypadku nurtu fantasy nie można mówić o konkretnym wykluczeniu, ale o różnych jego rodzajach, zależnych od danej płaszczyzny.

Słowa kluczowe: fantasy, fantastyka, Jacek Komuda, fandom, wykluczanie, literatura

Fantasy w Polsce i problem wykluczenia – pobierz PDF

Aleksandra Zabiełło, „Jak użytkownicy Internetu wykluczają marki i dlaczego ostracyzm to kara nie tylko psychologiczna?”, s. 85-100

Dyskurs & Dialog 2022/1
10.5281/zenodo.7415508

Artykuł porusza problematykę reakcji marek na kryzysy wizerunkowe, powstałe na skutek nieumiejętnej lub niezgodnej z oczekiwaniami odbiorców reakcji na problemy światopoglądowe i geopolityczne. Wychodząc od jednostkowego studium przypadku autorka stara się pokazać, w jaki sposób konsumenci wykluczają marki, gdy te nie respektują systemu wartości akceptowanego przez swoich klientów. Ostracyzm staję się więc karą nie tylko psychologiczną, lecz także narzędziem do dyscyplinowania marek.

Słowa kluczowe: wykluczenie, ostracyzm, hejt, kryzys wizerunkowy, marketing internetowy

Jak użytkownicy Internetu wykluczają marki i dlaczego ostracyzm to kara nie tylko psychologiczna? – pobierz PDF

Agnieszka Urbańczyk, „Dr. Horrible`s revenge of the beta male. Popkulturowe narracje o wykluczeniu geeków jako źródło tożsamości niedobrowolnych celibatariuszy”, s. 101-124

Dyskurs & Dialog 2022/1
10.5281/zenodo.7415515

Przedmiotem artykułu jest popularna na początku XXI wieku narracja o społecznym wykluczeniu i prześladowaniu nastoletnich geeków i ich słusznej zemście oraz to, w jaki sposób przyczyniła się ona do wytworzenia tożsamości niedobrowolnych celibatariuszy (inceli). Jako przykład modelowej narracji sprzyjającej wytworzeniu się incelskich fantazmatów omawiany jest musical Dr. Horrible’s Sing-Along Blog Jossa Whedona z 2008 roku. W momencie powstania film miał traktować o antagonizmie geeków i prześladujących ich jocków, a we współczesnym kontekście ma zupełnie odmienną wymowę.

Słowa kluczowe: Dr. Horrible’s Sing-Along Blog, incel, geek, nerd, kultura geekowska

Dr. Horrible`s revenge of the beta male. Popkulturowe narracje o wykluczeniu geeków jako źródło tożsamości niedobrowolnych celibatariuszy – pobierz PDF

Wiktor Nowak, Angelika Olearczyk, Anna Piotrowska,
Adrianna Suder, Wiktoria Wojtkowicz, „Obywatelski monitoring przekazów medialnych dotyczących pandemii koronawirusa”, s. 125-143

Dyskurs & Dialog 2022/1
10.5281/zenodo.7415518

Artykuł opisuje raport Instytutu Dyskursu i Dialogu pt. „Raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych nt. pandemii COVID-19”. Autorzy skupiają się na kwestiach przedstawienia przez media pandemii koronawirusa oraz szczepień, szczególnie w kontekście polaryzacji na linii media rządowe – media opozycyjne oraz udziału ekspertów i źródeł informacji w materiałach medialnych.

Słowa kluczowe: koronawirus, covid-19, media, źródła informacji, eksperci medialni, polaryzacja

Obywatelski monitoring przekazów medialnych dotyczących pandemii koronawirusa – pobierz PDF

Działy czasopisma

SOCJOLOGIA OBYWATELSKA

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami problemów społecznych w nurcie rozważań socjologicznych. Prezentujemy ich rozmaite konteksty próbując zarysować potencjalne pola rozwiązań.

 

ANALIZY DYSKURSU MEDIALNEGO

 

W tym dziale publikujemy teksty będące analizami przekazów medialnych. Bazują one głównie na codziennym monitoringu zaangażowanych Wolontariuszy, w ramach programu INDID MEDIA WATCH.

 

VARIA

W tym dziale publikujemy artykuły na temat szeroko rozumianej debaty publicznej, a także wyzwaniami, które stoją przed społeczeństwem o zmieniającej się strukturze demograficznej. W tym miejscu ukazują się także recenzje wydawnicze.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas

Zastanawiasz się czy nasze czasopismo jest płatne?

Otóż nie, czasopismo do końca 2020 roku będzie można pobrać z tej strony za darmo. Wynika to z faktu, że jego wydanie zostało dofinansowane ze środków publicznych (szczegóły na dole strony). Ponieważ jest to kwartalnik, to będzie się ukazywać raz na 3 miesiące. 

Czy muszę założyć sobie konto na stronie?

Nie. Do końca roku 2020 nasze czasopismo może pobrać każdy, bez logowania się. Ponieważ jego wydawanie zostało sfinansowane ze środków publicznych – nie zobaczysz w czasopiśmie żadnych reklam ani treści sponsorowanych.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z redakcją pn-pt w godz. 8-16.

+48 509143332

Toruń, ul. Św. Katarzyny

redakcja@dyskursidialog.pl

Wydawca

Wydawcą niniejszego czasopisma jest Instytut Dyskursu i Dialogu.

Niniejsze czasopismo wydawane jest w ramach realizacji zadania „Dyskurs i Dialog. Pogłębione analizy dla lepszej debaty publicznej” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (Priorytet 4) dzięki środkom Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.